IFLA ir izveidojusi jaunu tīmekļa vietņu kopu, veltītu vienam no svarīgākajiem IFLA politikas problēmjautājumiem – autortiesību ierobežojumiem un izņēmumiem bibliotēkām.

Autortiesību izņēmumi dod iespēju bibliotēkām saglabāt savus materiālus un nodrošināt piekļuvi tiem. Daudzās valstīs šie darbi ir radīti drukas laikmetā un nav tikuši modernizēti, lai atbilstu digitālā laikmeta prasībām. Ir nepieciešama modernizēta sistēma, lai bibliotēkas būtu spējīgas piedāvāt lietotājiem gan vēsturiskos, gan jaunus pakalpojumus kopsolī ar notiekošo tehnoloģiju attīstību.


IFLA strādā ar Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (World Intellectual Property Organization – WIPO) dalībvalstīm, lai iegūtu atbalstu saistošam starptautiskam autortiesību ierobežojumu instrumentam, kas ļaus bibliotēkām saglabāt savas kolekcijas, atbalstīt izglītību un pētniecību un aizdot / izsniegt materiālus. Lai uzskatāmi parādītu, kas ir nepieciešams, IFLA ir izstrādājusi priekšlikumus (Treaty proposal, sauktu par "TLIB"), lai virzītu WIPO dalībvalstis atjaunot ierobežojumus un izņēmumus bibliotēkām visā pasaulē.


Vairāk par ierobežojumiem un izņēmumiem bibliotēkām lasiet: http://www.ifla.org/en/copyright-tlib

 

Tagi: Autortiesības, IFLA