2009. gada 16. aprīlī, plkst. 10:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 4. stāvā) notiks darba seminārs reģionu galveno bibliotēku metodiķiem un skolu bibliotekāru metodisko apvienību vadītājiem.
Seminārā tiks analizēts publisko un skolu bibliotēku profesionālās sadarbības tīkls, kā arī radošo darbnīcu ietvaros notiks bibliotēku sadarbības tīkla modelēšana pēc administratīvās reformas pašreizējos ekonomiskajos apstākļos.
 
 
Semināru organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs. 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dženija Dzirkale-Maļavkina
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67969129