No 2011. gada 24. līdz 30. oktobrim jau trešo gadu tiek atzīmēta Starptautiskās Open Access (OA - brīvpieejas) nedēļa (http://www.openaccessweek.org). Tās mērķis ir maksimāli popularizēt brīvpiejas ideju, paplašināt izpratni par tās lomu izglītībā un pētniecībā, piesaistīt politiķu, finansētāju un resursu lietotāju uzmanību OA kustībai.

Kas ir OA resursi? Open Access ir tūlītēja tiešsaistes brīvpieeja zinātniskajām publikācijām bez ierobežojumiem, kādus parasti nosaka izdevēju autortiesību līgumi vai vienošanās. Tieši tāpēc brīvpieeja ir risinājums pastāvošajām resursu pieejas problēmām izglītības un akadēmiskajā vidē. Šo iespēju maksimāla izmantošana pašlaik ir ļoti aktualizējusies, jo tas ir vērā ņemams ekonomisks, sociālās un izglītības nozares ieguvums, kas bez finanšu, juridiskiem un tehniskiem šķēršļiem ļauj piekļūt milzīgam elektronisko resursu krājumam.


OA nedēļas aktivitātes vērstas ne tikai uz to, lai popularizētu zinātnisko publikāciju neierobežotu pieejamību, bet arī lai veicinātu nacionālo repozitāriju veidošanu, sniegtu praktiskas norādes tehnoloģiju, rīku un programmatūru izvēlē, kā arī sekmētu informācijas apriti starp resursu veidotājiem un produktu gala lietotājiem.


Latvijas bibliotēku nozares pārstāvjiem un lietotājiem pastāvīga informācija par OA resursiem ir atrodama Bibliotēku portālā http://www.biblioteka.lv/ Nozares informācijas sadaļā "Brīvpieejas elektroniskie resursi".

Ziņu sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" koordinatore
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
Tālr.: 67844896; 29713449
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv

Tagi: Open Access, Atklātā piekļuve, Brīvpieeja