2008. gadā pārrobežu sadarbības projekta "Vietējo iniciatīvu veicināšana vides izglītībā pierobežas ezeru reģionos Latgalē (Latvija) un Pleskavas apgabalā (Krievija)" ("Pārrobežu eko-izglītība") ietvaros tika organizēts Starptautiskais skolēnu radošo darbu konkurss "Pleskavas apgabals un Latgale: dažādi ezeri, kopīgas vērtības", kurā piedalījās vairāk nekā 260 skolēni vecumā no 9 līdz 17 gadiem. Konkursu īstenoja Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas birojs sadarbībā ar Pleskavas apgabalu Krievijā.
Saskaņā ar konkursa nolikumu tika noteikti labākie darbi, kuru autori tika nominēti Vasaras nometnes laikā Pleskavā, savukārt bērnu zīmējumi un fotogrāfijas tagad apceļo abas valstis un tiek izstādīti plašākai auditorijai. Pleskavieši izstādi jau aplūkoja 2008. gada novembrī, bet šobrīd tā ir atceļojusi uz Latviju. Starptautiskās skolēnu radošo darbu izstādes "Pleskavas apgabals un Latgale: dažādi ezeri, kopīgas vērtības" atklāšana notiks 2009. gada 24. martā plkst. 15:00 Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81/5).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anna Keirāne
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenā bibliotekāre