2011. gada 25. oktobris plkst. 10.00-12.00 LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā,  Raiņa bulv. 19, 203. telpā) notiks Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu diskusija par pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējām institucionālo repozitāriju veidošanā.

 

Papildinformācija