Raksts par pētījumu Vācijā, kurā novēroja otro klašu skolēnu lasītprasmi.

Tāpat kā vasaras lasīšanas klubu organizatori, arī Zērupas bibliotēkas vadītāja Regīne Bertolda no Šlēsvigas-Holšteinas jau 2006. gadā uzdeva jautājumu, cik efektīvi ir bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumi. Viņa kopā ar docenti un logopēdi Evu-Mariju Jānu un Šlēsvigas-Holšteinas Bibliotēku centrāles bērnu un jaunatnes mediju lektori Kornēliju Jeteri viena mācību gada laikā veica pētījumu, kurā novēroja četru Zērupas un Flensburgas otro klašu skolēnu lasītprasmi. 

 

Raksta turpinājumu lasiet vietnē: http://blog.goethe.de/lesen/archives/77-Lasanas-veicinanas-iespjas-un-robeas.html

Ziņu sagatavoja:
Zigrīda Murovska
Gētes institūta Rīgā bibliotēka
Tālr.: 67508190
www.goethe.de/riga
www.goethe.de/lasit
www.facebook.de/goetheinstitut.riga
www.twitter.com/GI_Riga