Latvijas Akadēmiskā bibliotēka un Valsts arhīvu sistēmas Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija 2009. gada 19. martā atsāk mācības krājuma saglabāšanā un aicina uz lekciju cikla par tēmu "No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība, preventīvā saglabāšana, informācija visiem" 2009. gada pirmo tikšanos.
Seminārs notiks Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas telpās Rīgā, Rūpniecības ielā 10. Reģistrācijas sākums plkst. 12.00.

2009. gada 1. semināra tēmas:
 1. Pasaules atmiņa – informācijas un kultūras mantojuma saglabāšanas programma
  Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors, sociālo zinātņu doktorants;
   
 2. Sausas koksnes degradācijas problēmas (ķirmji)
  Irēna Lūse. Celtniecības koledžas direktore, ķīmijas zinātņu doktore;
   
 3. Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas krājuma raksturojums un digitalizācijas nozīme tā saglabāšanā
  Valdis Mazulis, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietnieks;
   
 4. Iepazīstināšana ar LAB Misiņa bibliotēkas un Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas krājuma saglabātību un restaurētajiem objektiem
  Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas speciālisti.

Semināru cikls ir paredzēts visu līmeņu bibliotēku, arhīvu, muzeju speciālistiem.

2009. gadā ir ieplānotas četras tikšanās reizes – pirmā no tām 2009. gada 19. martā.
 
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka un Valsts arhīvu sistēmas centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija ir ļoti pateicīgi par atsaucību gan no lektoru puses, gan par semināra dalībnieku tik tiešām lielo ieinteresētību un aktīvu dalību semināros, kas ļauj aktīvi domāt par labu un pareizu krājuma izmantošanu un saglabāšanu.

2009. gada 19. marta semināra programma
 
Laipni aicināti uz šo semināru cikla pirmo tikšanās reizi 19. martā Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā!
 
 
 
Informāciju sagatavoja: 
 
Inta Rudzīte
Valsts arhīvu sistēmas Centrālās mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas direktore, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Krājuma saglabāšanas nodaļa vadītāja
 
Jānis Ezers
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietnieks