Jelgava, 11. marts, LETA. Aizkraukles pašvaldība plāno rekonstruēt bibliotēku un ielas tās tuvumā par vairāk nekā miljonu latu, tā īstenošanai piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus.
Kā aģentūru LETA informēja Aizkraukles novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zanda Silaraupa, Aizkraukles novada dome ir izsludinājusi iepirkumu konkursu "Aizkraukles pilsētas bibliotēkas - informācijas centra rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana", kas ir pirmais iepirkumu konkurss, īstenojot projektu "Aizkraukles pilsētas bibliotēkas - informācijas centra rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, veicot ielu rekonstrukciju", kā gaitā plāno rekonstruēt bibliotēku un tai pieguļošās ielas.
 
Piedāvājumus bibliotēkas-informācijas centra rekonstrukcijas konkursam būvnieki var iesniegt līdz 14. aprīlim plkst. 11 Aizkraukles novada domes kancelejā.
 
Projekta gaitā plānota Aizkraukles pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana, kā arī bibliotēkai pieguļošo Lāčplēša un Bērzu ielu seguma un infrastruktūras renovācija un šo ielu krustojuma rekonstrukcija. Projekts tapis prioritātes "Policentriska attīstība" ietvaros, un tā īstenošanai piesaistīti ERAF līdzekļi - vairāk nekā miljons latu, kas ir 85% no projekta kopējām izmaksām. Bibliotēkas rekonstrukciju plānots sākt šogad, savukārt ielu rekonstrukciju - 2010. gadā, skaidroja Silaraupa.
 
Aizkraukles novada dome 2008. gada 25. septembrī nolēma piedalīties minētajā ERAF finansējuma projektu konkursā, un, kā liecina sēdes protokols, projekta kopējās izmaksas plānotas 1 275 000 latu apmērā, kur tā ieviešanai paredzēts nodrošināt novada domes līdzfinansējumu 191 250 latu apmērā no Aizkraukles novada domes budžeta līdzekļiem.
 
Rekonstruējot pilsētas bibliotēku, īstenos telpu pārplānošanu un remontu visos ēkas trīs stāvos, veiks jumta remontu un siltināšanu, atjaunos fasādi, remontēs un pārbūvēs ieejas kāpņu telpu un rezerves ieeju. Paredzēta siltumapgādes, ventilācijas, kanalizācijas, ugunsdrošības un signalizācijas, elektroapgādes sistēmu izbūve un remonts un vienota datortīkla izveide. No jauna tiks izbūvētas telpas bērnu apkalpošanas nodaļai. Bērni varēs labāk iesaistīties kultūras un informācijas apritē un resursu izmantošanā, reizē mēģinot ierobežot tādas kultūrindustrijas produkcijas izplatīšanos, kas negatīvi ietekmē bērnu garīgo pasauli. Pēc bibliotēkas pārbūves bērni varēs izmantot bērnu spēļu istabu, paplašinātu grāmatu un avīžu lasītavu, dažādu pasākumu organizēšanai varēs izmantot zāli.
 
Bibliotēkai pieguļošās Lāčplēša un Bērzu ielas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Projekta gaitā Lāčplēša ielā renovēs ielas un ietvju segumu 560 metru garumā, atjaunos virsūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmu, atjaunos ielas apgaismojumu, bet Bērzu ielā renovēs ielas un ietvju segumu 860 metru garumā, atjaunos virsūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmu, sakārtos ielu apgaismojumu. Abu ielu krustojumu rekonstruēs, izbūvējot nogriešanās joslas un ierīkojot luksoforu.
 
Sakārtojot bibliotēkai pieguļošo ielu segumu, pārorganizējot satiksmes kustību bibliotēkas apkārtnē, tiks nodrošināta bērnu un pieaugušo drošība bibliotēkas pagalmā, ko viņi bieži izmanto kā tikšanās vietu. Paredzēts arī sakārtot piebraucamos ceļus bibliotēkas tuvumā, nodrošinot lietotājiem ērtu piekļuvi bibliotēkai, izmantojot personīgo transportu.
 
 
Jānis Stundiņš LETA
Copyright © LETA