Ziņu aģentūra LETA nopublicējusi Ministru prezidenta amata kandidāta Valda Dombrovska (JL) veidotā Ministru kabineta deklarācijas par iecerēto darbību projekta pilnu tekstu. Piedāvājam iepazīsties ar deklarāciju par darbību kultūras jomā.
Kultūrizglītībā
 1. Kultūrizglītību kā Latvijas identitātes nozīmīga sastāvdaļu noteiksim par kultūras jomas galveno prioritāti.
   
 2. Īstenosim kultūras nozares restrukturizāciju un resursu optimizāciju, nodrošināsim vienlīdzīgu algu veidošanās mehānismu vispārējā un kultūrizglītības jomā.
   
 3. Nodrošināsim Latvijas nemateriālā kultūras mantojumu saglabāšanu - Dziesmu un deju svētku tradīcijas, amatiermākslas jomu darbību u.c., izstrādājot un pieņemot likumu "Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu".
   
 4. Veicināsim kultūras dzīvotspēju un pieejamību visā Latvijas teritorijā.
   
 5. Izmantosim ES struktūrfondu finansējumu kultūras un radošās industrijas pedagogu tālākizglītībā.
   
 6. Veidosim sabiedrības izpratni par kultūru un jaunradi kā zināšanu ekonomikas pilnvērtīgu sastāvdaļu, mainot tradicionālo uzskatu par kultūru kā tikai patērējošu nozari.
   
 7. Nodrošināsim kultūras resursu plašāku pieejamību internetā, attīstīstot kultūras portālus un turpinot projektu "Latvijas filmas Latvijas bibliotēkās".
   
 8. Pabeigsim Latvijas kultūras kanona izveidošanu.
Kultūras infrastruktūras attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai
 1. Izvērtēsim iespēju racionāli izmantot piešķirtos resursus Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecības projekta īstenošanā.
   
 2. Pieejamo finanšu resursu ietvaros izveidosim Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālu, kurā ietilpst arī uzsāktā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve.
   
 3. Pieejamā finansējuma ietvaros atbalstīsim Latvijas kultūras un kultūras mantojuma informācijas resursu digitalizācijas projektus, it īpaši Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas jeb Gaismas tīkla projektu.
   
 4. Pilnveidosim Latvijas digitālo kultūras karti un uzsāksim Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saraksta veidošanu.
   
 5. Pieejamā finansējuma ietvaros atbalstīsim Nacionālās digitālās bibliotēkas "Letonika" tālāku izveidi.
   
 6. Pieejamā ES struktūrfondu finansējuma ietvaros īstenosim savietota arhīvu, kino, muzeju un bibliotēku elektroniskā kataloga izveidi, kā arī Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga veidošanu, un nodrošināsim pienācīgu valsts arhīvos esošā dokumentārā mantojuma saglabāšanu un pieejamību, t.sk. veicot dokumentu digitalizāciju.

LETA
Copyright © LETA