Ņemot vērā situāciju, ka pēdējo divu gadu laikā ievērojami pieaug cilvēku tirdzniecības gadījumu skaits, Latvijā tiek aktīvi strādāts pie preventīvām kampaņām, lai informētu par cilvēku tirdzniecības formām un riskiem.

Šoruden, uzsākot informatīvo kampaņu "Atver acis", pirmo reizi Latvijā notiks bibliotekāru izglītošana par cilvēku tirdzniecības problemātiku. Bibliotēkas ir vietēja mēroga sociālās un kultūras dzīves centri, līdz ar to plānots, ka pēc konferences-semināra bibliotekāri spēs gan saviem kolēģiem, gan apmeklētājiem nodot jauniegūtās zināšanas, kā izvairīties no cilvēku tirgotāju tīkliem un informēt, kur var saņemt palīdzību.


Pēc NVO "Patvērums "Drošā māja"", kas no 2007. gada realizē sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu valsts finansējuma ietvaros, iniciatīvas, ar Iekšlietu ministrijas un Philip Morris Latvia International atbalstu, 2011. gada 11. oktobrī notika konference-seminārs bibliotēku vadītājiem "Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanā".


Konferences-semināra tēmas:


- Cilvēku tirdzniecības novēršanas politiskais un tiesiskais ietvars;

- Cilvēku tirdzniecība - mūsdienu verdzība pasaulē un Latvijā;

- Cilvēku tirdzniecības gadījumu identificēšana un sadarbība ar atbildīgajām institūcijām;

- Juridiskās palīdzības daudzveidība no cilvēku tirdzniecības cietušām personām;

- Starpinstitucionālā un starpprofesionālā palīdzība no cilvēku tirdzniecības cietušām personām;

- Bibliotēku iesaiste cilvēku tirdzniecības novēršanā Latvijā, turpmākās sadarbības iespējas. Tematisko grāmatu izstāžu rīkošana.


Par "Patvērums "Drošā māja""

 

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību; veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem; veidojot interaktīvas apmācības formas un attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām un kristīgajām organizācijām Latvijā un pasaulē. 2010. gada septembrī biedrība saņēma sabiedriskā labuma statusu. NVO "Patvērums "Drošā māja"" ir vienīgā organizācija, kas no 2007.gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem un turpina iesākto arī 2011. gadā.


2010. gadā "Patvērums "Drošā māja"" saņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pateicību par nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā.


2011. gadā janvārī biedrībai pasniegta ASV vēstniecības Latvijā godalga "Par inovatīvu darbu sabiedrības labā", savukārt martā tika piešķirta Sabiedrības integrācijas fonda veicināšanas balva par sociālās jomas problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā un ieguldījumu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem.


Biedrība aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā un masu medijos, darbojas kā aktīva partnere citām NVO, valstij un pašvaldībām. Biedrība darbojas arī Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla ietvaros. Vairāk informācijas www.patverums-dm.lv.


Par Iekšlietu ministriju

 

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē, kas ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī migrācijas apakšnozares. Ministrija ir atbildīgā institūcija par Valsts programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013. gadam realizēšanu.

Ziņu sagatavoja:
Rasa Saliņa
Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 20380680; 29145314
rasa.salina@gmail.com

Tagi: Bibliotēkas loma sabiedrībā, Cilvēku tirdzniecība