Piektdien, 14. oktobrī plkst. 16:00, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mazajā izstāžu zālē (K.Barona ielā 14) notiks grāmatas "Aleksandrs Čaks. Bibliogrāfija" atvēršanas svētki.

Tā kā 2011. gada 27. oktobrī tiks atzīmēta 110. dzimšanas diena vienam no visu laiku izcilākajiem un tautā mīlētākajiem latviešu dzejniekiem Aleksandram Čakam, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas nodaļā ir sagatavots zinātniski nozīmīgs bibliogrāfiskais rādītājs, kura veidotāji ir Māra Izvestnija un Agra Turlaja. Rādītāju ievada Čaka pētnieka Valda Rūmnieka apcere.

Zinātniskajā bibliogrāfijā "Aleksandrs Čaks. Bibliogrāfija" ir apkopots viss A.Čaka daudzpusīgais devums dzejā, prozā, literatūras, mākslas, teātra un kino kritikā, publicistikā u.c. jomās, kā arī atspoguļota vairāku paaudžu nerimstošā interese par dzejnieku, kas izpaudusies zinātniskos pētījumos un apcerējumos, studiju noslēguma darbos, atmiņu publikācijās, skaņdarbos, teātra uzvedumos, daiļliteratūras un tēlotājas mākslas darbos. Tāpat rādītājā ietverti galvenokārt publicētie darbi: grāmatas, materiāli no periodiskajiem izdevumiem, teksta daļas, attēlizdevumi, fotogrāfijas, notis, skaņu ieraksti u.c., ieskaitot izdevumus Braila rakstā. Elektroniskie resursi doti ar atlasi. Izņēmuma kārtā tiek sniegtas ziņas arī par nepublicētiem materiāliem, norādot to glabāšanas vietu. Sastādot rādītāju, izmantoti Latvijas lielāko bibliotēku, kā arī citu valstu bibliotēku krājumi un bibliogrāfiskie uzziņu aparāti.

Bibliogrāfijas zinātniskais redaktors, rakstnieks un literatūrzinātnieks Valdis Rūmnieks grāmatas ievadā raksta: "Savākts ir milzīgs materiāls, faktiski tā ir Čaka bezgalīgās pasaules skaidrā un drošā karte, pēc kuras varam pētīt un izjust Čaka fenomenu. Un tie nav tikai Čaka darbi. Vienlaikus šī bibliogrāfija rāda daudzo cilvēku – rakstnieku, kritiķu, mākslinieku, tulkotāju un mūziķu attieksmi pret Čaku, pat vismodernākajās izpausmēs."

Savukārt A. Čaka memoriālā dzīvokļa-muzeja direktore Antra Medne uzskata, ka grāmata ir kvalitatīvs palīgs ne tikai Latvijas un ārzemju augstskolu studentiem un pasniedzējiem, tā ir nepieciešama arī muzeju speciālistiem, A.Čaka daiļrades pētniekiem un katram, kurš interesējas par A.Čaku un vēlas gūt vispusīgu un pilnvērtīgu dzejnieka dzīves un daiļrades iespaidu.

Grāmatas atvēršanas svētkos varēs dzirdēt arī Aleksandra Čaka dzeju un dziesmas ar viņa vārdiem Dailes teātra aktiera Arta Robežnieka izpildījumā un aicināts piedalīties ikviens interesents.

Ziņu sagatavoja:
Ieva Laizāne
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu nodaļa
Tālr.: 67287459

Papildu informācija:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67223881

Tagi: Grāmatu atvēršana, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Aleksandrs Čaks, Bibliogrāfijas