No 9. līdz 27. martam Valkas pilsētas bibliotēkā (Valkā, Rīgas ielā 22) ir apskatāma izstāde "Francija un Frankofonija Valkā". Izstādi veido bibliotēkā pieejamā franču autoru daiļliteratūra pieaugušo un bērnu auditorijai, kā arī nozaru literatūra – ceļojumi un uzziņu izdevumi par Franciju.
Termins "frankofonija" pirmo reizi tika lietots 1880. gadā, lai apzīmētu valstu kopumu, kurās oficiālā vai otrā valsts valoda ir franču (šobrīd tās ir 42 valstis) vai valstis, kurās apgūst franču valodu. Frankofonijas kustība radās 20. gadsimta sešdesmitajos gados. Tajā apvienojās neskaitāmas organizācijas, kuru mērķis bija un ir – popularizēt franču valodu. Frankofonijas valstis – to drīzāk varētu dēvēt par lingvistisku komūnu, kuras uzdevums ir valstu dažādībā un individualitātē rast vienojošo, tas ir, mīlestību uz franču valodu un kultūru.
 
Marta mēnesis tiek uzskatīts par Frankofonijas mēnesi, kad tiek organizēti dažādi pasākumi, kuros ir iespējams iepazīties ar franču kultūras (mūzika, literatūra, teātris, deja, māksla utt.) daudzveidību. 20. marts – tā ir Frankofonijas diena, kas tiek svinēta visās franciski runājošajās valstīs vai valstīs, kurās franču valodu apgūst kā svešvalodu.
 
Laipni aicināti visi interesenti!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inguna Medne
Valkas pilsētas domes preses sekretāre
Tālr.: 64707617, 29250086