Ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo informāciju par to, ka taupības vārdā varētu tikt pieņemts lēmums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbu apturēšanu, Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks uzaicinājis topošās valdības veidotāju, premjerministra amata kandidātu Valdi Dombrovski pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas apmeklēt bibliotēkas esošās telpas Barona ielā 14.
Aizņemtības dēļ premjerministra amata kandidāts piedāvātajā laikā - rītdien, 11. martā, plkst. 17:00 - ierašanos bibliotēkā ir atteicis, solot to darīt pēc viņa veidotā Ministru kabineta apstiprināšanas Saeimā.
 
Tomēr, neraugoties uz premjerministra amata kandidāta atteikumu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors norādītajā laikā aicina masu mediju pārstāvjus uz tikšanos bibliotēkas grāmatu krātuvē Barona ielā 14, kur ikvienam būs iespēja iepazīties ar esošo situāciju.
 
"Krīzes apstākļos bibliotēkas loma sabiedrībā – Latvijas iedzīvotāju un dažādu nozaru konkurētspējas veicināšanā – ļoti būtiski palielinās. To apliecina apmeklētāju skaita pieaugums. Uz bibliotēku nāk ne vien studenti, bet arī darbu zaudējušie cilvēki, kuri bibliotēkā meklē informāciju par izglītošanās un pārkvalificēšanās iespējām. Nacionālās bibliotēkas programmas aptver visu Latviju un tās loma uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstībā ir nepārvērtējama", norāda Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums pašlaik izvietots septiņās dažādās ēkās Rīgā un ārpus tās, taču neviena no pašlaik izmantojamām telpām nav būvēta bibliotēkas uzdevumiem. Piecās ēkās, kas pielāgotas bibliotēkas vajadzībām, konstatēta avārijas situācija, liels uguns nedrošības risks un neatbilstība krājumu glabāšanas, lasītāju, darba vietu, mikroklimata u.c. starptautiski pieņemtiem standartiem. Saskaņā ar vairākkārtējiem licencētu ekspertu ēku tehniskajiem apsekojumiem un inženiertehniskajiem pētījumiem, lielākā daļa LNB telpu ekspluatācija ir pārtraucama.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67365255, mob. tālr.: 29274845
www.lnb.lv