Š.g. 13. martā, plkst. 14:00 viesnīcas "Hotel de Rome" Kamīnzālē (Rīgā, Kaļķu ielā 28, 7. stāvā) "Kolonna" valdes priekšsēdētāja Ieva Plaude kopā ar psihoterapeitu un rakstnieku Viesturu Rudzīti aicina Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku pārstāvjus uz grāmatas "Pie tēva" atvēršanas un dāvināšanas pasākumu.
Grāmatas kā dāvinājumu ar LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra starpniecību saņems Latvijas reģionu galvenās bibliotēkas.
 
Ieva Plaude: "Manuprāt, ļoti daudzi šobrīd tiecas pēc garīgām vērtībām, tiecas izzināt sevi un sabiedrībā notiekošo. Viestura Rudzīša grāmata "Pie tēva" noteikti nav domāta ierindas lasītājam, bet cilvēkiem, kas meklē kaut ko vairāk savā dzīvē. Tieši tādēļ vēlos šo grāmatu dāvāt Latvijas bibliotēkām."
 
Ieva Plaude atzīst, ka "Kolonna" skaistumkopšanas galvenais princips, ko viņa nepagurst atgādināt klientiem un darbiniekiem – laba izskata pamatā ir pozitīva domāšana. Garīgais mantojums būtībā ir lielākā manta, ko spējam atstāt nākamajām paaudzēm. "Nenoliedzu dzīves materiālo pusi, bet uzskatu – līdztekus ikdienas klapatām un maizes darbam mums ikvienam ir nepieciešama arī kāda lielāka ideja, kas bagātina dvēseli un piešķir rosībai virsuzdevumu. Arī par to liek aizdomāties Viestura Rudzīša jaunākais darbs," piebilst Ieva Plaude.
 
Sarunā par garīgajām vērtībām piedalīsies "Kolonna" valdes priekšsēdētāja Ieva Plaude, grāmatas "Pie tēva" autors Viesturs Rudzītis, LNB direktors Andris Vilks, LNB Bibliotēku attīstības institūta direktore Anna Mauliņa un citi bibliotēku darbinieki.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Solvita Ozola
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312807