Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultāte sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu un LU Literatūras folkloras un mākslas institūtu no 29. septembra līdz 1. oktobrim rīko starptautisku starpdisciplināru zinātnisku konferenci "Dzimums, literārā konvencija un jaunrade".

Konference veltīta izcilās latviešu rakstnieces Annas Brigaderes 150. dzimšanas dienai un pirmā sievietēm veltītā izdevuma latviešu valodā "Garīgu pērļu rota" 300 gadiem.

Konferences darbs norit piecās sekcijās: 1.sekcija "Teksts sievietei un sievietes teksts baroka un apgaismības laikmetā" (vadītāja profesore Māra Grudule); 2.sekcija "Anna Brigadere un viņas laikmets latviešu rakstniecībā: sieviete un nacionālā kultūridentitāte" (vadītāja profesore Ieva Kalniņa); 3.sekcija "Dzimums un sociokulturālie konteksti mūsdienu literatūrā" (vadītāja profesore Ausma Cimdiņa); 4.sekcija "Feminisms un filozofija: dzīves māksla un dzīve mākslā" (vadītāja profesore Maija Kūle); 5.sekcija "Dzimums un jaunrade krievu literatūrā" (vadītāja profesore Ludmila Sproģe).


Konference notiek Latvijas Zinātnes padomes projekta "Dzimums filozofijā un literatūrā: sievietes devums tradīcijā un jaunradē" ietvaros, un tajā piedalās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Vācijas, Krievijas.


Konferences rīkotāji: Pētījumu centrs "Feministica Lettica", LU Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Literatūras folkloras un mākslas institūts.


Konferences programma pieejama LU portālā.

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs
Tālr.: 67034329
e-pasts: info@lu.lv

Tagi: Literatūra, Anna Brigadere, Konferences