No 2011. gada 28. septembra līdz 2. oktobrim Latvijā notiek Eiropas Komisijas organizētā Eiropas Brīvprātīgā darba gada ceļojošā tūre, kas norisinās Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, Uzvaras bulvārī 2/4, Rīgā.

Ikviens interesents šeit ir aicināts tikties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, iesaistīties diskusijās, piedalīties semināros un uzzināt dažāda veida informāciju par brīvprātīgā darbu.

 

Eiropas Brīvprātīgā darba gada ceļojošā tūre ir unikāla platforma, līdz šim vēl nebijusi iespēja vienkopus saņemt plašu informāciju. Visās tūres dienās pie saviem informatīvajiem stendiem apmeklētājus gaidīs Latvijas vadošo nevalstisko un starptautisko organizāciju pārstāvji, un paralēli notiks diskusijas un semināri. Tiks sniegta iespēja daudz ko uzzināt par brīvprātīgā darbu Latvijā, Eiropā un pasaulē, apsvērt, kā katrs no mums var brīvprātīgi veltīt savas zināšanas, pieredzi un laiku dažādu sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.


Latvija ir pēc kārtas divdesmitā no visām dalībvalstīm, kurā norisināsies ceļojošā tūre. Tā jau notikusi kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā, kā arī Portugālē, Ungārijā un daudz kur citur Eiropā. Eiropas Brīvprātīgā darba gada ietvaros ceļojošā tūre viesojas visās 27 Eiropas Savienības valstīs.


Eiropas Brīvprātīgā darba gada ceļojošās tūres Latvijas posms notiks piecas dienas, un katra diena būs veltīta vienai brīvprātīgā darba jomai. Atbilstoši dienas tematikai ir organizētas diskusijas, radošās darbnīcas un pieredzes apmaiņa, uz kurām apmeklētājus aicina piecas nevalstiskās organizācijas: "Eiropas Kustība Latvijā", "Latvijas Sarkanais Krusts", "Latvijas Samariešu apvienība", "Latvijas Bērnu un jauniešu forums" un bērnu un jaunatnes organizāciju apvienība "IMKA Latvija".


28. septembrī - "Pilsoniskās līdzdalības diena" , organizē biedrība "Eiropas Kustība Latvijā". Apmeklētāji tiks aicināti noklausīties un piedalīties diskusijās "Brīvprātīgā darbs un pilsoniskā līdzdalība" un "Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā skolā, pašvaldībā, valstī un Eiropas Savienības līmenī" pasākuma "Jauniešu kafija ar politiķiem II" ietvaros, ko organizē "Eiropas Kustība Latvijā" un "Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra".


29. septembrī - "Vides, veselības un sporta diena", organizē biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts". Paredzēta diskusija "Kas ir brīvprātīgā darbs?" un pieredzes apmaiņas seminārs "Kā organizēt brīvprātīgā darbu?". Pieredzē dalīsies organizācijas "Papardes zieds", "Dzīvo veselīgi", "Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība", biedrība "Radi Vidi Pats", "Baltijas Vides Forums" un "Valsts asinsdonoru centrs". Apmeklētāji varēs iepazīties ar brīvprātīgo pieredzes stāstiem par atbalstu dažādām sabiedrības grupām un dalību vides sakopšanā un sporta pasākumu organizēšanā. Visu dienu varēs vērot pirmās palīdzības demonstrējumus, saņemt konsultācijas par veselības jautājumiem "Latvijas Sarkanā Krusta" veselības veicināšanas punktā un piedalīties citās aktivitātēs.


30. septembrī - "Sociālo jautājumu diena", organizē biedrība "Latvijas Samariešu apvienība". Notiks diskusija "Valsts un pašvaldību atbalsts brīvprātīgā darbam", kā arī būs iespējams dalīties pieredzē par tēmu "Kā dažādas paaudzes iesaistīt brīvprātīgā darbā?". Biedrība "Papardes zieds" stāstīs par brīvprātīgā darbu vienaudžu izglītošanā, Stopiņu novada nevalstiskās organizācijas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Māra", biedrība "BUMMS" un jauniešu biedrība "UPE" dalīsies pieredzē par nevalstisko organizāciju līdzdalību iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā pašvaldībās. Pieredzē, kā iesaistīt iedzīvotājus brīvprātīgā darbā, dalīsies organizācijas "Bērnu dārzs", "Palīdzēsim.lv", krīzes centrs "Māras centrs", LSIA "Aspazija" un biedrība "Mentor Latvija". Īpaša uzmanība tiks veltīta pedagoga lomai brīvprātīgā darba veicināšanā, kas noslēgsies ar apbalvošanas ceremoniju, godinot tos pedagogus, kuri snieguši savu ieguldījumu brīvprātīgā darba atbalstam.


1. oktobris - "Kultūras un izglītības diena", organizē "Latvijas Bērnu un jauniešu forums". Paredzēts seminārs "Brīvprātīgā darbs kā līdzdalība sabiedrības dzīvē Latvijā un ārpus tās". Gan pieredzējuši eksperti, gan daudz sasnieguši jaunieši semināra laikā dalīsies zināšanās par etiķeti, komunikāciju un galda kultūru, lai veicinātu veiksmīgu katra dalībnieka izaugsmi un Latvijas tēla veidošanu. Notiks radošā darbnīca bērniem "Mana sapņu profesija", kurā bērni un viņu vecāki iepazīsies ar dažādām profesijām, kopīgi veidojot profesiju pasaku.


Visu dienu varēs iesaistīties arī plakātu un video "Mana nākotnes pilsēta" veidošanā kopā ar Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas enerģētikas aģentūra". Ar koncertiem ceļojošās tūres apmeklētājus iepriecinās SOS Bērnu ciemata bērni no Valmieras, priekšnesumus sniegs bērni un jaunieši no Ventspils un Rīgas.


2. oktobris - "Paaudžu diena", organizē bērnu un jaunatnes organizāciju apvienība "IMKA Latvija". Jau no rīta dažādu paaudžu apmeklētāji aicināti uz iesildīšanās spēlēm, notiks arī diskusija "Jauniešu un senioru sadarbība - paaudžu labā prakse" par paaudžu sadarbību saliedētas sabiedrības veidošanā. Noslēdzot EBDG 2011 ceļojošo tūri, notiks koncerts "Paaudžu sadziedāšanās", kurā kopīgi izdziedāsim tūres laikā apkopotās "Eiropas Brīvprātīgā darba dziesmu krājuma" dziesmas.


"Eiropas Brīvprātīgā darba dziesmu krājums" ir Eiropas Brīvprātīgā darba gada ceļojošās tūres Latvijas posma organizatoru īpašs projekts. Latviešiem darbs vienmēr bijis cieņā, cieši saistīts ar dziesmu, tādēļ visas ceļojošās tūres laikā ikviens apmeklētājs aicināts iesniegt sev tīkamākās latviešu un cittautu dziesmas par darba tematiku. Iesniegtās dziesmas tiks kopīgi izdziedātas tūres noslēguma pasākumā.


Ikvienam Eiropas Brīvprātīgā darba gada ceļojošās tūres apmeklētājam būs iespējams ne vien piedalīties diskusijās un semināros un apmeklēt Latvijas vadošo nevalstisko organizāciju informatīvos stendus, bet arī īpašajā foto stūrītī iemūžināt sevi fotogrāfijā un saņemt to kā piemiņu no tūres. Speciālā datorstūrītī apmeklētājiem tiks sniegta informācija par interneta resursiem, ar kuru palīdzību iespējams iegūt informāciju par brīvprātīgā darba un līdzdalības iespējām, kā arī iepazīties ar projektu "Iespēju karte". Darbosies līdzdalības un ziņojumu siena - iespēja dalīties pozitīvajā pieredzē un rosināt priekšlikumus līdzdalības uzlabošanai Latvijā.


Visu piecu dienu laikā darbosies labdarības akcija "Grāmata no rokas rokā", kuras laikā skolēni varēs apmainīties ar mācību gadam nepieciešamajām grāmatām. Būs iespēja ziedot apģērbu, rotaļlietas un spēles Latvijas Sarkanajam Krustam un atstāt ziedojumus Latvijas Samariešu apvienības ziedojumu urnā.


Papildus informācija


Saskaņā ar 2009. gada 27. novembra Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011. gads ir pasludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu (EBDG) aktīva pilsoniskuma veicināšanai. Eiropas Savienības dalibvalstis popularizē brīvprātīgā darba vērtības un nozīmi sabiedrībā, kas ir unikāls veids prasmju un kompetenču pilnveidošanā, sabiedrības saliedēšanā un demokrātijas stiprināšanā.


Izglītības un zinātnes ministrija ir koordinējošā institūcija EBDG 2011 īstenošanai Latvijā. Vairāk par EBDG un tā aktivitātēm: www.izm.gov.lv/EBDG.html un portālā pilseta24.lv.


Par brīvprātīgā darba aktualitātēm nevalstisko organizāciju mājas lapās: www.brivpratigais.lv, www.esilabs.lv, www.iespejukarte.lv, www.manrup.lv, www.prakse.lv.


Plašāka informācija par pasākumu:

 

Diāna Sīmansone

Izglītības un zinātnes ministrijas

Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja

E-pasts: diana.simansone@izm.gov.lv

Tālr.: 67647953


Kontaktpersona medijiem:

 

Linda Anaite

2C Korporatīvās komunikācijas konsultante

E-pasts: linda.anaite@2c.lv

Tālr.: 67280759; 27848062

Ziņu sagatavoja:
Linda Anaite
Korporatīvās komunikācijas aģentūras "2C" konsultante

Tagi: Brīvprātīgo darbs