Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības akadēmisko studiju centrs 2011./2012. akadēmiskajā gadā ieguvis tiesības veidot Izcilības centru Eiropas Savienības (ES) Žana Monē (Jean Monnet) programmas ietvaros.

26. septembrī LU starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas integrācija un Baltijas jūras reģions: dažādība un perspektīvas" ietvaros tika inaugurēts ES Žana Monē Izcilības centrs. Žana Monē programma ir ES Mūžizglītības programmas (2007-2013) daļa.


"Izcilības centra darbības mērķis ir stiprināt starpdisciplināro pētniecību un Eiropas studijas Latvijā, veidojot sadarbības tīklu ar citām institūcijām, kas iesaistītas procesos saistībā ar Eiropas integrāciju un Eiropas Savienības ārējām attiecībām ar trešajām valstīm, īpaši Austrumu partnerības valstīm. Plānots, ka Izcilības centrs kļūs par sadarbības platformu Eiropas integrācijas un Eiropas Austrumu partnerības ekspertiem," skaidro Izcilības centra direktore profesore Tatjana Muravska.


Centra darbības ietvaros paredzēts īstenotas tādas aktivitātes kā Žana Monē Reģionālā foruma izveide, vietējā un starptautiskā mēroga sociālo zinātņu nozaru ekspertu, politiķu, uzņēmēju, jauno zinātnieku un studentu debašu rīkošana, rīkot apaļā galda diskusiju, semināru, konferenču rīkošana Latvijā un ārvalstīs, jaunu Eiropas studiju programmu kursu materiālus un tiešsaistes bibliotēku izstrāde, kur būtu pieejami resursi par Eiropas integrāciju un ES ārējām attiecībām, pētījumu, diskusiju un citu centra aktivitāšu rezultātu publicēšana zinātnisko rakstu krājumos un informatīvajos ziņojumos.


Eiropas līmeņa Izcilības centra izveidošana ir loģiski secīgs attīstības solis Latvijas Universitātes akadēmiskajā virzībā, tai skaitā, Žana Monē Mūžizglītības programmas kontekstā. Līdz šim programmas ietvaros Latvijā īstenoti Eiropas integrācijas studiju moduļi un Žana Monē katedra, kā arī to akadēmiskā vadībā nodrošinot mūsdienīgu, kvalitatīvu Eiropas studiju programmu realizēšanu un konkurētspējīgu absolventu sagatavošanu darbam akadēmiskajās, valsts, privātajās un nevalstiskajās organizācijās ar specializāciju Eiropas Savienības politikās un darbībā. Izcilības centra izveide Latvijas Universitātē veicinās Latvijas pētnieciskās vides izaugsmi un tās pilnvērtīgu iekļaušanos Eiropas līmeņa pētniecībā. Tāpat Izcilības centrs palielinās jauno speciālistu skaitu Eiropas Savienības integrācijas un Eiropas Savienības Austrumu partnerības jautājumos.


Izcilības centra darbā piedalīsies tādi Latvijā pazīstami pētnieki un eksperti kā Žana Monē Izcilības centra direktore profesore Tatjana Muravska, LU prorektors mācību jautājumos profesors Juris Krūmiņš, LU profesore Žaneta Ozoliņa, VSDA "Attīstība" asociētā profesore Liesma Ose, LU Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors Nils Muižnieks; LU asociētā profesore Kristīne Dupate, LU docents Toms Rostoks; LU profesore Daina Bāra; LU lektors, ES ārpolitikas jautājumu eksperts Juris Gromovs un ES jautājumu eksperti no citām Latvijas augstskolām.


ES Žana Monē Izcilības centra projekta pieteikums LU ir izstrādāts ar ERAF projekta "Atbalsts Latvijas Universitātes starptautiskās sadarbības projektiem un citiem starptautiskās sadarbības pasākumiem zinātnē un tehnoloģijās" Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/013 atbalstu.


Papildu informācija:


Romāns Putāns

LU Eiropas un sabiedrības attīstības akadēmisko studiju centra Žana Monē Izcilības centra koordinators

Tālr.: 29442854

e-pasts: romansputans@gmail.com

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs
Tālr.: 67034329

Tagi: Mūžizglītība, Pētniecība, Starpdisciplinārā pētniecība, Žana Monē programma, Izcilības centri