Septembrī notika Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM), Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) tikšanās ar Microsoft Centrālās un Austrumeiropas reģionālo tehnoloģiju vadītāju Dejanu Cvetkoviču (Dejan Cvetkovic) viņa vizītes laikā Latvijā.

Sanāksmes laikā dalībnieki īpaši uzsvēra, ka IT Latvijā ir tā ekonomikas nozare, kas var sevi veiksmīgi pieteikt Eiropas un pasaules moderno tehnoloģiju kartē.


Kopīgās tikšanās mērķis bija runāt par IT nozīmi valsts pārvaldes efektivitātes paaugstināšanā un Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas celšanā.


Liela uzmanība tikšanās laikā tika pievērsta mākoņdatošanas iespēju izmantošanai valsts pārvaldē, kas var sniegt būtisku pienesumu valsts informācijas sistēmu konsolidācijā, kā arī padarīt iedzīvotājiem daudz ērtākus un pieejamākus e-pakalpojumus un e-konsultācijas.


"Pēdējo piecu gadu laikā Latvijas e-pārvaldes attīstība milzu soļiem gājusi uz priekšu. Elektroniskie pakalpojumi kļuvuši arvien pieprasītāki un tādēļ ir ļoti būtiski to lietojamību padarīt pēc iespējas ērtāku un drošāku. E-pārvaldes attīstība paver mums iespēju būtiski mazināt birokrātiju un līdz ar to arī izmaksas," pēc tikšanās uzsvēra LIKTA prezidente Signe Bāliņa.


Microsoft novērtēja Latvijas valdības un valsts pārvaldes sasniegumus un pēdējo gadu attieksmes maiņu pret iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas publisko pakalpojumu sniegšanas jomā tiek uzskatīti par pārvaldes pakalpojumu klientiem.


"Microsoft atzinīgi novērtē intensīvo darbu pie e-pārvaldes ieviešanas un informācijas sabiedrības veidošanas Latvijā. Latvijas pozitīvais piemērs var noderēt kā labas pārvaldības paraugs daudzām valstīm. Ir panākts būtisks izrāviens attīstot bibliotēku digitalizācijas projektu, ieviešot e-parakstu, uzsākot modernas IT izglītības platformas izveidošanu, kā arī īstenojot mērķtiecīgu valsts pakalpojumu elektronizāciju izmantojot centralizētu e-pārvaldes infrastruktūru," uzsvēra D. Cvetkovičs. "Tāpat atzinīgi vērtējams e-pārvaldes speciālistu redzējums un aizsāktā politika attiecībā uz elektroniskās pārvaldes platformas koplietošanu un savietošanu, kā arī īstenotā sadarbība ar privāto sektoru e-pakalpojumu nodrošināšanā, kas Latviju uzskatāmi demonstrē kā veiksmes stāstu un piemēru citām valstīm. Pēc Eurostat datiem, 2010.gadā Latvijā 78% privāto uzņēmumu lietišķai saziņai un darījumu slēgšanai ar valsts institūcijām izmanto internetu. 2007. gadā šis rādītājs bija tikai 25%. Šie dati pārliecina, ka ir panākts pārliecinošs izrāviens, un Latvijai ir jāsaglabā uzņemtais temps," pēc tikšanās uzsvēra Dejans Cvetkovičs, Microsoft Centrālās un Austrumeiropas reģionālais tehnoloģiju vadītājs.


"VARAM ir gatava veicināt un darīt visu iespējamo savas kompetences ietvaros Latvijas IT industrijas izaugsmei un tās konkurētspējas paaugstināšanai, veicinot atvērtas, sadarboties spējīgas un iedzīvotājam ērtas pārvaldes izveidi, kas balstās uz pilnvērtīgu plaša ražotāju spektra piedāvāto risinājumu potenciāla izmantošanu, integrējot tos vienotā Latvijas e-pārvaldes tehnoloģiskajā telpā. VARAM atzinīgi novērtē Microsoft un Microsoft partneru ekosistēmas ieguldījumu digitālās plaisas mazināšanā, bibliotēku digitalizācijā, kā arī kompetences e-pārvaldes jomā. Šobrīd ir būtiski, izmantojot kopējos nacionālos un starptautiskos zināšanu un pieredzes resursus, saliedēt spēkus un virzīties tālāk. Tas palīdzēs Latvijai kļūt par vienu no līderēm pasaulē e-pārvaldes, e-pakalpojumu izmantošanā, interneta pieejamībā, it īpaši, digitālo prasmju īpatsvarā Latvijas sabiedrībā," saka Uģis Bisenieks, VARAM Elektroniskās pārvaldes departaments direktors.


Sanāksmē piedalījās VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta direktors Uģis Bisenieks, LIKTA prezidente un ministra padomniece Signe Bāliņa, VRAA direktors Māris Krastiņš un Microsoft pārstāvji - Microsoft Latvia vadītājs Ēriks Eglītis, Microsoft Centrālās un Austrumeiropas reģionālais tehnoloģiju vadītājs Dejans Cvetkovičs un Microsoft Eiropa LCA (Legal Corporate Affairs) vecākais jurists Mark Lange.

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Tālr.: 67311821; 67291896
www.likta.lv

Tagi: Informācijas tehnoloģijas, E-pakalpojumi, E-pārvalde