Šodien, 22. novembrī, plkst. 14 Ventspils Bērnu bibliotēkā Akmeņu ielā 2 tiek atklāta ceļojošā Latvijas Augu vēstniecības fotoizstāde. Šī gada vasarā notikušo simbolisko Augu vēstniecības vēlēšanu uzvarētāji – 26 Latvijas augi fotogrāfijās un stāstījumā aicina pievērst uzmanību Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanai un savvaļas augu aizsardzības jautājumiem. Izstāde bibliotēkas telpās būs apskatāma līdz 2007. gada 14. decembrim.
2007. gada vasarā Latvijas Dabas fonds rīkoja pirmās simboliskās Augu vēstniecības vēlēšanas, kurās aicināja gan skolēnus iepazīt savas apkārtnes augu valsts daudzveidību, gan visu sabiedrību pievērst uzmanību savvaļas augu aizsardzības jautājumiem. Līdzīgi projekti šogad notiek visās Eiropas valstīs, kurās darbojas starptautiskā savvaļas augu aizsardzības organizāciju apvienība Planta Europa.

Katrā Latvijas rajonā jebkurš, kam nav vienaldzīga mūsu floras daudzveidības nākotne, varēja nobalsot par vienu no trim rajona skolēnu un Latvijas Botāniķu biedrības izvirzītajiem kandidātiem – sava rajona tipiskiem pārstāvjiem vai īpašiem augu valsts retumiem. Uz vēstnieku vietām valstī kandidēja 64 augi, bet balsot bija iespējams 35 vēlēšanu iecirkņos un interneta mājas lapā www.auguvestnieciba.lv. Atsaucība bija ievērojama – pirmajās Latvijas Augu vēstniecības vēlēšanās piedalījās gandrīz 12 tūkstoši balsotāju. 26 vēlēšanu uzvarētāji tagad veido simbolisku Augu vēstniecību, katrs augs saņēmis savu vēstnieka amatu, stāstot savu stāstu par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi. Tā, piemēram, apaļlapu rasene kļuvusi par purvu aizsardzības vēstnieku, zīda magone kā Jāņuzāļu vēstnieks aicinās līgot dabai draudzīgi, iepazīt Jāņuzāles un plūkt augus, tos neiznīcinot, bet dabisko pļavu vēstniece bezdelīgactiņa stāstīs par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu.

Par Ventspils rajona uzvarētāju kļuva parastā purvmirte, kas balsojumā apsteidza kadiķi un piejūras augu jūrmalas dedestiņu. Ventspils rajonā vēlēšanās piedalījās gandrīz 750 balsotāji, kas ir otrs labākais rezultāts Latvijā, bet valstī kopā – 12 tūkstoši. Nozīmīgu atbalstu vēlēšanu rīkošanā Ventspils pusē sniedza Ventspils galvenā bibliotēka un tās direktore Margarita Marcinkeviča.
 
Parastā purvmirte – veselības vēstniece

Parastā purvmirte ir viens no agrīnākajiem ziedētājiem piejūras mitrājos – zemajos un pārejas purvos, slapjās pļavās un mežos. Parastās purvmirtes otrs nosaukums ir balzāmkārkliņš, un ne velti, jo šī auga vīrišķo ziedpumpuru aromātiskie sveķi ir "Rīgas melnā balzāma" oriģinālās receptes sastāvdaļa, kas piešķir populārajam dzērienam raksturīgo smaržu.

Līdz 1,5 metriem augstais krūms sastopams gandrīz vienīgi šaurā piejūras joslā no Nidas līdz Rīgai, bet iekšzemē – ļoti reti. Tas iekļauts īpaši aizsargājamo sugu sarakstā un ierakstīts arī Latvijas Sarkanajā grāmatā. Simboliskajā Augu vēstniecībā purvmirte ieņem Veselības vēstnieka amatu, aicinot atcerēties un saudzīgi izmantot tās iespējas, ko mums piedāvā  augu valsts dažādība.
 
 Projekta aktualitāte un sadarbības partneri

Ar projektu "Latvijas Augu vēstniecība bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai" Latvijas Dabas fonds kā apvienības "Planta Europa" dalīborganizācija Latvijā piedalās starptautiskā komunikāciju projektā "Wake Up Call For Wild Plants", kas 2007. gadā notiek visās šīs organizācijas dalībvalstīs Eiropā. Projekta īstenošanas sadarbības partneris ir Latvijas Botāniķu biedrība un valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas".

Sabiedrība ir ieinteresēta saņemt informāciju par iespēju ikdienā sniegt savu ieguldījumu dabas aizsardzībā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā savā apkārtnē. Daudzas savvaļas augu sugas Eiropā ir apdraudētas, jo tiek iznīcinātas to dabiskās dzīvotnes, tās nereti tiek upurētas cilvēka ekonomisko interešu vārdā. Lai gan vēlme dzīvot, nekaitējot dabai, arvien pieaug, tomēr nekad retu savvaļas augu sugu aizsardzībai Eiropā un pasaulē nav pievērsta tik liela uzmanība kā, piemēram, retajiem putniem. Projekts ir ietvars, ar kura palīdzību runāt par nepieciešamību un reālajām iespējām aizsargāt retas augu sugas. Par starptautiskā projekta rezultātiem organizācija "Planta Europa" informēja ES valstu vides ministrus oktobra vidū notikušajā vides ministru sanāksmē.
 
Projekta norisi Latvijā finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Salna
Augu vēstniecības projekta vadītāja
Latvijas Dabas fonds
Tālr.: 7359511