2008. gads bija pirmais īstais Valmieras Integrētās bibliotēkas darba gads pēc visu Valmieras bibliotēkas struktūrvienību un Vidzemes Augstskolas bibliotēkas darba uzsākšanas jaunajās telpās Cēsu ielā 4.
"Kopš 1998. gada plānojām un veidojām Latvijā pirmo integrēto bibliotēku, jaunu publiskās un reģionālās augstskolas zinātniskās bibliotēkas sadarbības modeli, kurā patstāvīgas bibliotēkas, strādājot vienās telpās profesionāli sadarbojas, paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu. Integrētās bibliotēkas lielākais ieguvums ir tas, ka, apvienojot divu bibliotēku resursus, lietotājiem var nodrošināt daudzveidīgu, aktuālu resursu kopumu un pakalpojumu klāstu, kā arī elastīgi reaģēt uz klientu vajadzībām. Viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem ir iespēja piedāvāt līdzvērtīgus pakalpojumus, darba un izklaides vidi visām mērķauditorijām - bērniem, skolēniem, studentiem, pasniedzējiem un visu vecumu pilsētas un rajona iedzīvotājiem. Mūsu mērķis ir veidot Valmieras integrēto bibliotēku kā sabiedrības tikšanās vietu, kas visu paaudžu un interešu cilvēkiem piedāvā intelektuālus un emocionālus piedzīvojumus. Pēc pirmā nostrādātā gada ir gandarījums, ka ceļš uz izvirzīto mērķi ir uzsākts droši, un sabiedrība ar prieku un cieņu atsaucas," skaidro Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne.
 
Tāpat 2008. gadu bibliotēkas kolektīvs var dēvēt arī par atzinību gadu - Daiga Rokpelne ieguvusi titulu "Gada bibliotekārs Latvijas reģionu galvenajās bibliotēkās", saņemta arī Kultūras ministrijas balva par sasniegumiem bibliotēku nozarē, Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros Valmieras bibliotēka un Valmieras pilsētas pašvaldība saņēma balvu par veiksmīgāko rajona galvenās bibliotēkas sadarbību ar pašvaldību.
 
Valmieras bibliotēkas direktores vietniece Vita Ziediņa informē, ka pagājušajā gadā reģistrēti vairāki jauni lietotāji, jo bibliotēkas renovētās telpas un publicitātes pasākumi jūtami ietekmējuši iedzīvotāju interesi par bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas iespējām. Par to liecina gan par 211 000 lielāks apmeklējumu kopskaits - salīdzinot ar 2007. gadu tas pieaudzis par vairāk nekā 78 000, gan arī aptuveni divas reizes lielāks izsniegumu skaits nekā gadu iepriekš. Būtiski pieaudzis arī Bērnu apkalpošanas nodaļas lasītāju, izsniegumu un apmeklējumu skaits.
 
"Pērn bibliotēkas fondos lasītājiem bija pieejami vairāk nekā 74 000 Valmieras bibliotēkas dokumentu un aptuveni 18 000 Vidzemes Augstskolas bibliotēkas dokumentu. Pērn pabeigta krājuma pārklasificēšana un rekataloģizācija - tagad lietotāju apkalpošanas process tiek veikts automatizēti," saka Vita Ziediņa. Krājuma papildināšanai ik gadu tiek izmantots Valmieras pilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums, kā arī dāvinājumos un projektos iegūtie līdzekļi - 2008. gadā krājuma komplektēšanai izlietoti Ls 25 100,-. Krājuma papildināšanā nozīmīgs atbalsts ir Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmu ietvaros iegūtie materiāli, kā arī Eiropas Savienības informācijas aģentūras un Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā un "Europe Direct" tīkla atbalsts.
 
Bibliotēkā vairs nepastāv tradicionālās nodaļas Abonements un Lasītava. Ienākot bibliotēkā, apmeklētājs uzreiz nonāk pie informācijas galda, kur var uzdot jautājumus, nodot grāmatas un precizēt dokumentu atrašanās vietu. Preses lasītava iekārtota netālu no ieejas, lai apmeklētajiem, kas regulāri nāk uz bibliotēku lasīt presi, tā nebūtu tālu jāmeklē. Pagājušajā gadā Valmieras Integrētajā bibliotēkā bija pieejams plašs preses izdevumu klāsts - 147 žurnāli un 22 laikraksti papīra formātā. Lasītgribētājiem ar redzes traucējumiem bibliotēka piedāvā speciāli aprīkoto datorkomplektu Topaz, kas iegūts Bila&Melindas Geitsu fonda projekta ietvaros. Tā pamatā ir galda lupa, ar kuras palīdzību iespējams labāk salasīt drukātos un elektroniskos tekstus, tiek atvieglota attēlu un mazu priekšmetu aplūkošana.
 
"Regulāri veicam arī darbu ar attāliem lietotājiem un attālo pieprasījumu apstrādi, kā arī sniedzam atbildes uz jautājumiem, kas saņemti sadaļā "Jautā bibliotekāram". 2008. gadā tie pārsvarā bija vienkārši jautājumi par krājuma sastāvu, eksemplāru pieejamību, bibliotēkas pakalpojumiem, tikai trīs pieprasījumiem bija nepieciešama nopietnāka informācijas meklēšana," pastāstīja Vita Ziediņa.
 
Lietotājiem pieejamā dokumentu krājuma kvalitāti ietekmē laikā nenodoto dokumentu skaits. Lai atvieglotu strādājošiem un aizņemtiem lietotājiem bibliotēkas dokumentu nodošanu, radīta iespēja tos atnest arī ārpus bibliotēkas darba laika un nodot pie ēkas administratora jau no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00. Tāpat pagājušajā gadā aktīvi veikts darbs ar parādniekiem - kavētājiem par laikā nenodotajiem dokumentiem atgādināts gan telefoniski, elektroniski, gan arī ar ģimenes locekļu starpniecību. Izstrādāta arī parādnieku brīdinājumu sistēma - saņemot brīdinājumu par kavējumu trešo reizi gada laikā, lietotājs var zaudēt bibliotēkas abonementa tiesības uz vienu mēnesi.
 
Vita Ziediņa skaidro, ka liela uzmanība pērn pievērsta viesu uzņemšanai un ekskursiju vadīšanai pa bibliotēkas jaunajām telpām. Kopumā pagājušajā gadā uzņemtas 53 grupas, no kurām 13 bija bibliotekāru delegācijas, trīs kultūras darbinieku un 15 skolēnu un pedagogu grupas. Lai iepazīstinātu vidusskolēnus ar bibliotēkas plašo piedāvājumu, Valmieras bibliotēkas Reģionālais mācību centrs izstrādājis un kopš oktobra piedāvā izzinošu programmu "Izmeklēšana bibliotēkā". Pērn programmas ietvaros bibliotēku apmeklēja vairāk nekā 250 skolēni, tās ietvaros uzzinot vairāk par informācijas meklēšanu un atlasi referātu un zinātnisko darbu vajadzībām, par bibliotēkas dažādo nodaļu specifiku, izkārtojumu un piedāvājumu. Bērnu apkalpošanas nodaļā pērn organizēti 128 dažāda veida pasākumi - tikšanās, ekskursijas, grāmatu apskati un diskusijas dažāda vecuma skolēnu grupām. Lielu popularitāti iemantojusi programma pirmsskolas vecuma bērniem "Ceļā uz grāmatu".
 
Pagājušajā gadā Valmieras Integrētās bibliotēkas telpās organizēti 128 dažādi pasākumi - tikšanās ar novadpētnieku Ojāru Ozoliņu, lekcija par Janīša kultu, pasākumu cikls "Krustpunkti latviešu laikmetīgajā literatūrā" un daudzi citi. Pērn bibliotēkas ēkā tika organizētas 85 izstādes - fotogrāfiju, mākslas un vēsturiski informatīvās, literārās un jaunumu izstādes. Lai piesaistītu līdzekļus iecerēto aktivitāšu īstenošanai, bibliotēka iesaistījusies astoņos projektos.

Plašāku informāciju par Valmieras Integrētās bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un aktualitātēm var uzzināt mājas lapā: www.biblioteka.valmiera.lv .
 
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Tarbuna
Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob. tālr.: 28382051