Pagājušajā nedēļā Limbažu vidusskolās notika projektu nedēļa. Bērniem šajā laikā nosacīti ir brīvais režīms, tāpēc daļa skolēnu kopā ar skolotājām viesojās Limbažu Bērnu bibliotēkā.

Viņi iepazinās ar bibliotēkas pakalpojumiem, meklēja sev nepieciešamos materiālus gan drukātajos, gan elektroniskajos resursos. Katru dienu projektu rakstīšanai tika izmantoti bibliotēkas datori, kas projektā "Trešais tēva dēls" uzstādīti lietotāju vajadzībām. Tāpat intensīvi tika izmantota kopēšana, drukāšana un skenēšana. Viena no aktuālām tēmām mazāko klašu skolēniem - mežs, Baltijas jūras piesārņojums un dabas taku izzināšana. Savukārt vecāko klašu skolēnus interesēja sev tīkamāko profesiju nianses, lai izzinātu nākotnes izvēli un padziļinātāk iegūtu informāciju par iespējamās profesijas specifiku.

Projektu nedēļā interesentus iepazīstinājām arī ar bibliotekāra darbu. Vērojot, kā katrs bērns vāc materiālus, secināju, ka viņiem šī projektu nedēļa patīk. Skolēni vairākkārt apmeklēja bibliotēku, jo šeit pieejami visi nepieciešamie resursi, lai izstrādātu projektu vai uzrakstītu referātu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Putniņa
Limbažu Bērnu bibliotēkas galvenā bibliogrāfe