Ņemot vērā, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkas būvniecība ir viens no pēdējos gados lielākajiem valsts investīciju projektiem, kas tiek īstenots galvenokārt ar Latvijas uzņēmumu spēkiem, LNB projekta Sabiedriskās uzraudzības padome rosina aktivizēt sabiedrībā diskusiju par to, cik liela daļa būvē ieguldīto līdzekļu atgriežas valsts budžetā – gan tiešā veidā nodokļos, gan nodrošinot stabilas darba vietas kā celtniekiem, kuri ikdienā strādā būvlaukumā, tā ar būvniecības nozari saistītās profesijās un ražotnēs strādājošiem.
Kārtējā LNB projekta Sabiedriskās uzraudzības padomes sēde notika otrdien, 10. februārī. Padome tika informēta par progresu būvdarbos – proti, patlaban ir pabeigta bibliotēkas ēkas pāļu urbšana, turpinās pamatu plātnes betonēšana, uzsākta pagarabstāva sienu un kolonnu betonēšana, būvlaukumā tiek uzstādīti pirmie torņa celtņi turpmāko darbu veikšanai.
 
Nolūkā izvērtēt labās prakses piemērus, kas tiek īstenoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvlaukumā un potenciāli būtu ieviešami arī citos būvobjektos Latvijā, LNB projekta Sabiedriskā uzraudzības padome iepazinusies ar būvdarbu ģenerāluzņēmēja "Nacionālās Būvkompāniju apvienības" izstrādātajiem apakšuzņēmēju atlases kritērijiem. Lai arī atzīts, ka uzņēmumiem, kas vēlas piedalīties bibliotēkas būvdarbos, ir noteiktas augstas prasības, apakšuzņēmēju atlases kritērijiem tiks gatavoti papildus priekšlikumi, piemēram, no Latvijas celtnieku arodbiedrības par to, kā apakšuzņēmēju apstiprināšanas procesā izvairīties no tā dēvētā sociālā dempinga.
 
LNB projekta Sabiedriskās uzraudzības padome kārtējā sēdē uzklausīja arī valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" ziņojumu par bibliotēkas ēkas būvdarbu izmaksu indeksāciju. Līgumā, kas pērn tika noslēgts ar būvdarbu ģenerāluzņēmēju "Nacionālo Būvkompāniju apvienību", noteikts, ka cenu indeksācija tiek veikta reizi ceturksnī atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem par izmaksu izmaiņām trīs pamatkategorijās – darbaspēka, materiālu un mehānismu izmaksas.
 
Pirmā cenu indeksācija notika 2008. gada 3. ceturksnī, kad tika fiksēts izmaksu sadārdzinājums – nepilni 3% no paveikto darbu apjoma jeb aptuveni 19 tūkstoši latu. Pērnā gada 4. ceturksnī cenu lejupslīde tika fiksēta materiālu un darbaspēka izmaksās, bet mehānismu izmaksās CSP dati uzrādīja palielinājumu. Uz kopējā šajā periodā LNB būvlaukumā paveikto darbu apjoma ir vērojams sadārdzinājums aptuveni 1% robežās, jo, veicot ēkas nulles cikla izbūvi, izmaksām par mašīnām un mehānismiem ir salīdzinoši liels īpatsvars.

LNB būvniecības projekta Sabiedriskā uzraudzības padome tika izveidota 2008. gada nogalē. Tā ir neatkarīga konsultatīva institūcija, kurā pārstāvētas būvniecības nozares profesionālās un nevalstiskās organizācijas, tai skaitā Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas būvnieku asociācija, biedrība "Latvijas būvnieku stratēģiskā partnerība" un Latvijas celtnieku arodbiedrība, kā arī sabiedrība par atklātību "Delna". Padomes dalībnieki šo darbu veic sabiedriskā kārtā.
 
Padomes sēdes notiks vismaz reizi ceturksnī un padomes dalībnieki regulāri iepazīsies ar ziņojumiem par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu gaitu un novērtēs tos klātienē, sniegs ieteikumus par rīcību gadījumā, ja rastos aizdomas par kāda būvniecības procesa dalībnieka neētisku rīcību, kā arī iniciēs likumu vai citu normatīvo aktu uzlabošanu, ņemot vērā gan nepilnības, kas tiek konstatētas LNB būvniecības projekta kontekstā, gan labās prakses piemērus, kas tiek realizēti LNB būvniecības projektā.
 
Padomes pirmajā sēdē par labās prakses piemēru, ko vajadzētu ieviest arī citos būvobjektos Latvijā, tika atzīta darba organizācija LNB būvlaukumā un augstais līmenis kādā tiek ievērotas darba drošības prasības.
 
Atbilstoši Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta likumam, darbojas arī finanšu ministra vadīta LNB projekta īstenošanas uzraudzības padome, kas regulāri iepazīstas ar projekta attīstību, apstiprina projekta finansējuma plānus un reizi gadā sniedz ziņojumu Ministru kabinetam. Šajā padomē darbojas Saeimas, Rīgas domes, Latvijas Nacionālās kultūras padomes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības pārstāvji.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 67358531, mob. tālr. +371 29405397