2011. gada 9. septembrī Valkas novadā būs ikgadējām Dzejas dienām veltīts pasākums "Dzejas pieturas". Tajā piedalīsies Vidzemes dzejnieki: Inese Tora no Jaungulbenes, Vēsma Kokle Līviņa no Alūksnes un Agnese Auniņa - Linmeijere no Rūjienas, kā arī mājinieki - Anita Anitīna un Normunds Rudzītis no Valkas. Būs arī izdevējas Ilonas Vītolas grāmatu galds.


Šī gada Dzejas dienu pasākums būs īpašs ar to, ka vienas dienas laikā tas aptvers gandrīz visu novada teritoriju. "Dzejas pieturas" būs: plkst.14.00 - Zvārtavas pagasta bibliotēkā un Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkā, bet plkst.16.00 - Ērģemes pagasta Turnas tautas namā un Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā. Savukārt plkst.18.00 visi dzejas draugi aicināti uz Valkas pagasta Saieta namu "Lugažu muiža", kur notiks pasākuma "Dzejas pieturas" noslēgums - kopējs vakara sarīkojums "Gadalaiks Vārdkritis".


Pasākumu "Dzejas pieturas" atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Vidzemes plānošanas reģions un pagastu pārvaldes.