Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras (ĶNKA) izstrādāto un programmā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" iesniegto projektu "Baložu bibliotēkas aprīkojuma iegāde un sabiedriskā atbalsta centra izveide Doles Tautas namā".

Projekta īstenošana sāksies jau septembra vidū.


Apstiprinātā projekta mērķis, pirmkārt, ir aprīkojuma iegāde Baložu bibliotēkai, lai veicinātu Baložu pilsētas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un popularizēšanu. Tas nozīmē, ka tiks izveidota jauna novadpētniecības datubāze Ķekavas novada biblotēku kopkatalogā "Baloži attēlos", bet datubāze "Novads" tiks papildināta ar vecāko rakstu digitalizētiem pilntekstiem.


Otrkārt, projekts veicinās materiāli tehniskās bāzes izveidi sabiedriskā atbalsta centra darbības nodrošināšanai Doles Tautas namā. Projekta ietvaros tiks izveidots šāds atbalsta centrs, lai veicinātu Ķekavas novada amatieru kolektīvu, neformālo sabiedrības grupu, nevalstisko organizāciju un citu apvienību kapacitāti, nodrošinot kultūras, sabiedrisku pasākumu organizēšanu.


Projekta mērķis atbilst partnerības teritorijas attīstības stratēģijā izvirzītājām problēmām un nepieciešamībām, piemēram, saglabāt rajona teritorijā esošo kultūrvēsturisko mantojumu; nodrošināt bibliotēku attīstību; iekārtot saieta vietas, lielākās apdzīvotās vietās partnerības teritorijā, nodrošinot iedzīvotāju pēc iespējas plašāku iesaistīšanu kultūras dzīves aktivitātēs; atbalstīt un veicināt iedzīvotāju apvienošanos un iesaistīšanos interešu klubos un biedrībās, veicināt norises saistībā ar nevalstisko organizāciju darbību.


Par projektā iegūtu kopējo summu Ls 15 545 ĶNKA veiks aktivitātes, kā arī iepirkumus, kas saistīti ar projekta realizēšanu - tiks iegādāta biroja un datortehnika, stendi, aktuālās informācijas turētāji, mobilā skatuve un podestūra.

Ziņu sagatavoja:
Arta Platace
Ķekavas novada kultūras aģentūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29475634

Tagi: Projekti, Bibliotēku attīstība, Bibliotēku darbs novados