Piektdien, 13. februārī, plkst. 16:00 Ventspils Bērnu bibliotēkas Pasaku istabā Akmeņu ielā 2 tiksies bērni un jaunieši no Ventspils bibliotēkas struktūrvienībām - Bērnu bibliotēkas, Pārventas bibliotēkas un Gāliņciema bibliotēkas, kuri ir atzīti par 2008. gada čaklākajiem lasītājiem.
Ventspils bibliotēka pēc ilga pārtraukuma pirmo reizi atkal sveiks čaklākos lasītājus bērnu un jauniešu vidū. No katras bibliotēkas trīs lasītājiem ar vislielāko lasīšanas prieku tiks piešķirts tituls "Gada dižlasītājs", grāmatu balvas un jauna Bērnu lasītāja karte.

Čaklāko lasītāju atlase notikusi, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmā ALISE apkopoto statistiku.

Rīkojot šo pasākumu, Ventspils bibliotēka vēlas celt lasošo bērnu un jauniešu pašapziņu un popularizēt grāmatu lasīšanu kā lietderīgu brīvā laika pavadīšanas veidu.
 

Informāciju sagatavoja:
Inga Ozoliņa
Ventspils bibliotēkas Bērnu bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 36 27361