Latvijas Medicīnas bibliotēka ir guvusi atbalstu Eiropas sociālā fonda projekta "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" projektu konkursā un sagatavojusi apmācību programmu un mācību materiālu "Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos".
Materiāls tika sagatavots rekordīsā laikā - janvārī strādājām pastiprinātā režīmā un nu darbu esam paveikuši!

Sagatavotais 150 lappušu biezais materiāls domāts visiem veselības aprūpē nodarbinātajiem, kuri vēlas apgūt un pilnveidot medicīnas informācijas meklēšanas prasmes gan brīvpieejas, gan specializētajos maksas resursos. Šis ir pirmais tāda veida mācību materiāls latviešu valodā. Darbs ietver trīs apmācību līmeņus, kas pakāpeniski pāriet no vienkāršākā uz sarežģītāko. Materiālā analizēti brīvi pieejamie medicīnas informācijas resursi internetā, pasaules biomedicīnas citējamo žurnālu datubāze "PubMed", īpaša uzmanība veltīta uz pierādījumiem balstītās medicīnas teorijas jautājumiem un resursiem.

Par darba izdošanu un tālāku izmantošanu mēs vairs neatbildam. Ceram, ka tas nepazudīs kāda ierēdņa plauktā, bet dos reālu labumu. Pagaidām, dažādu birokrātisku sarežģījumu dēļ, neesam saņēmuši arī nekādu samaksu par šo darbu. Neatkarīgi no tā, mēs turpināsim savu darbu, apmācot veselības aprūpē nodarbinātos lietot bibliotēkas un interneta resursus.
 

Informāciju sagatavoja
Antra Bukava
Latvijas Medicīnas bibliotēkas Informatīvās apkalpošanas un elektronisko resursu departamenta vadītāja