Otrdien, 10. februārī, no plkst. 9.00 līdz 19.00 filatēlijas veikalā pasta centrā "Sakta" Rīgā, Brīvības bulvārī 32, notiks latviešu dzejnieces Austras Skujiņas 100 gadu jubilejai veltītās aploksnes speciālā zīmogošana.
Jubilejas aploksnē attēlots dzejnieces Austras Skujiņas portrets ar lielu ziedu klēpi un dzejolis Agrais Rudens. Savukārt speciālo zīmogu rotā dzejnieces autogrāfs.
 
Jubilejas aploksnes un speciālā zīmoga mākslinieciskais autors ir Ģirts Grīva. Aploksnes tirāža ir 1 000 eksemplāru.
 
Dzejniece Austra Skujiņa dzimusi 1909. gada 10. februārī Vidrižu pagasta Kraukļos, mirusi Rīgā 1932. gada 5. septembrī.
 
Dzejniecei raksturīgs traģisks pasaules skatījums, alkas pēc romantiskā ideāla, kuru viņa nespēj atrast realitātē, – šīs sajūtas un pasaules redzējums atspoguļojas Austras Skujiņas darbos.
 
Pirmā Austras Skujiņas publikācija ir dzejolis Sapņi (1926), ko publicēja laikraksta Sociāldemokrāts pielikumā. Pēc dzejnieces nāves tiek izdots pirmais dzejas krājums Dzejas (1932), vēlāk arī citas dzejas izlases. Austra Skujiņa darbojusies arī literātu grupās Trauksme un Zaļā vārna.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Kreicberga
VAS "Latvijas Pasts" Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālr.: + 371 67608504