2009. gada 26. janvārī darbu sāka Latvijas Universitātes (LU) 67. konference. Šogad konferences ietvaros plānotas 7 plenārsēdes un 98 sekciju sēdes. Konference norosināsies līdz 2009. gada aprīlim un plānots konferences ietvaros nolasīt 1923 referātus dažādās zinātņu nozarēs.
 
Konference tika atklāta ar plenārsēdi "Likās, ka tikai Latvijas Universitāti atklājot, ir pilnvērtīgi pasludināta arī Latvijas valsts", kura tika veltīta Latvijas Universitātes dibināšanas 90. gadadienai, un tajā ar teica uzrunu Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers.
 
LU 67. konferences ietvaros LU Bibliotēka organizē izstādi un darbsemināru:
 • Izstāde "Latvijas Universitātes 2008. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās":
  • No 26. janvāra līdz 30. aprīlim LU Bibliotēkas centrālajā ēkā (Kalpaka bulv. 4, 2. stāvā),
  • No 5. februāra līdz 30. aprīlim LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu lasītavā (Visvalža ielā 4a, 1. stāvā),
  • No 26. janvāra virtuālā izstāde skatāma LU portālā.
 • 6. februārī plkst. 10.00, Raiņa bulv. 19, 1. auditorijā LU Bibliotēka organizē darbsemināru Bibliotēka zināšanu sabiedrībā, sekcijā "Bibliotēkas darbība augstākās izglītības, zinātnes un jaunrades attīstībai".
Semināru vadīs LU Bibliotēkas direktore un ar ziņojumiem uzstāsies LU Bibliotēkas darbinieki.
 
Darbsemināra programma:
 • Iveta Gudakovska, LU Bibliotēkas direktore
  Bibliotēkas darbības prioritātes studiju kvalitātes un pētniecības universitātes attīstībai
   
 • Vēsma Klūga, LU Ekonomikas zinātņu bibliotēkas vadītāja
  Bibliotēkas mārketings: koncepcijas izstrādes pamatojums
    
 • Sandra Ranka, LU Ekonomikas zinātņu bibliotēkas galvenā bibliotekāre
  Bibliotēku portālu un elektronisko resursu (e-žurnālu) menedžmenta sistēmas, to darbība un ietekme lietotāju apkalpošanā
    
 • Sanita Burķīte, LU Bibliotēkas Komplektēšanas nodaļas vadītāja
  Komplektēšanas struktūras pārmaiņas elektronisko resursu piedāvājuma pieaguma situācijā
    
 • Aiva Rēriha, LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkas bibliotekāre
  Studentu informācijas vidi ietekmējošie faktori
    
 • Anete Zasa, LU Bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas departamenta vadītāja
  Pakalpojumu pieejamība-izvērtējums un attīstības perspektīvas LU Bibliotēkā
    
 • Dace Šturme, LU Ekonomikas zinātņu bibliotēkas galvenā bibliotekāre
  Bibliotēkas pakalpojumu kvalitāte: LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēkas apkalpošanas novērtējums
    
 • Anžela Adveikina, LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkas vadītāja
  Informācijas resursu krājuma atbilstība mācību procesa nodrošinājumam: LU Bibliotēkas Juridisko zinātņu bibliotēkas situācijas analīze
    
 • Sanita Grīnberga, LU Bibliotēkas Lietotāju servisa nodaļas bibliotekāre
  Dokumentu piegāde: pakalpojuma kvalitāte un attīstība atbilstība LU Bibliotēkas lietotāju vajadzībām
    
 • Paneļdiskusija (sekcijas referentu diskusija)
Semināra prezentācijas pieejamas LU portālā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ruta Garklāva
Latvijas Universitātes Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67220087