2011. gada 30. jūnijā Cēsu Centrālās bibliotēkas Baltajā zālē notika Daces Cepurītes grāmatas "Cēsu bibliotēka 90 gados" atvēršanas svētki. Lai gan savu jubileju bibliotēka nosvinēja jau 2009. gadā, grāmata par 90 gados piedzīvoto klajā laista tikai šogad.

Jāuzsver, ka šī nelielā aizkavēšanās divu gadu garumā ir nieks salīdzinājumā ar darbu, kas nu tiek piedāvāts lasīšanai gan cēsniekiem, gan visas Latvijas bibliotekāriem, vēsturniekiem un citiem interesentiem — grāmata "Cēsu bibliotēka 90 gados" ir pirmreizējs izdevums Latvijas publisko bibliotēku vēsturē, atraktīva, faktiem piesātināta un vēsturiski korekta publikācija.

 

Grāmatas tapšana

 

Grāmata ir ciešas sadarbības un liela darba rezultāts. Pirmkārt, tie ir bibliotēkas darbinieku savāktie materiāli — par bibliotēkas vēsturi liecina gan saglabātās atskaites, dienasgrāmatas, lasītāju formulāri un bibliotēkas darbinieku dokumenti, gan fotogrāfijas, sanāksmju protokoli, pasākumu programmas un daudzi citi materiāli. Savu atbalstu gan ar dažādiem materiāliem, piemēram, fotogrāfijām, gan atmiņām sniedza arī atsaucīgākie cēsnieki. Otrkārt, ar uzkrātajām vēstures liecībām vien ir par maz. Lai taptu pētījums, vajadzīgs pētnieks. Tā kā no bibliotēkas darbiniekiem neviens grāmatu rakstīt neuzņēmās, tika uzrunāta Cēsu vēstures un mākslas muzeja galvenā speciāliste, cēsniece Dace Cepurīte. Un viņa piekrita. Tika izpētīts daudz materiālu gan arhīvos un muzejos, gan bibliotēkās. Tas, ka Dace ir nevis bibliotekāre, bet vēsturniece, pētījumam piešķir mazliet citādu skatījumu, un varbūt tieši šis — vēsturnieka — redzējums padara darbu īpašu. Treškārt, lai uzrakstīto pētījumu izdotu, nepieciešama nauda. Pateicoties Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores Natālijas Kramas aktivitātei un neatlaidībai grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes kultūras programmas un Cēsu novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

 

Pētījuma saturs

 

Cēsu bibliotēkas 90 gadi ir laikposms no 1919. līdz 2009. gadam. Tas ietver bibliotēkas izveidošanu tūlīt pēc Latvijas valsts nodibināšanas, likteni padomju un vācu okupācijas laikā Otrajā pasaules karā, ilgos darba gadus centralizācijas un komunistiskās ideoloģijas apstākļos PSRS sastāvā, straujās pārmaiņas pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Grāmatas saturs izklāstīts 10 nodaļās, pirms tam sniedzot nelielu ieskatu Latvijas bibliotēku, īpaši Cēsu bibliotēku vēsturē līdz Cēsu bibliotēkas izveidošanai. Grāmata stāsta gan par bibliotēkas darbiniekiem, gan bibliotēkas struktūras un krājuma veidošanos un attīstību, gan organizētajiem pasākumiem un saņemtajiem apbalvojumiem. Grāmatas noslēgumā iespējams ielūkoties atsevišķu bibliotēkas darbinieku atmiņās un izlasīt viņu dzīvesgājumu un ceļu līdz bibliotēkai.


Grāmata stāsta ne tikai par Cēsu bibliotēkas vēsturi, tajā rodama noderīga informācija par visas Latvijas bibliotēku pirmsākumiem, Cēsu novada un pilsētas attīstību. Tekstuālo stāstījumu bagātina plašs krāsainu ilustrāciju klāsts. Grāmata ir labs paraugs, kā veidot un organizēt pētījumus par savu bibliotēku. Cerams, ka tuvākajos gados šādi pētījumi grāmatu formā radīsies par daudzām lielākām un mazākām Latvijas bibliotēkām.

 

Plašāka informācija būs lasāma žurnāla “Bibliotēku Pasaule” 54.numurā

Ziņu sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļas
galvenā bibliotekāre

Tagi: Bibliotēku vēsture, Cēsu bibliotēka