Š.g. jūnija mēnesī SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs Latvijas standarta statusā reģistrējis nozares standartus:

LVS ISO/TR 13028:2011 Informācija un dokumentācija. Vadlīnijas ierakstu digitalizēšanai

 

LVS ISO 16245:2011 Informācija un dokumentācija. Celulozi saturošu materiālu kastes, vāki un citi ilgstoši glabājami materiāli papīra un pergamenta dokumentu uzglabāšanai

 

LVS ISO 28560-1:2011 Informācija un dokumentācija. Radiofrekvenciālā identificēšana (RFID) bibliotēkās. 1. daļa: Datu elementi un vadlīnijas to ieviešanai

 

LVS ISO 28560-2:2011 Informācija un dokumentācija. Radiofrekvenciālā identificēšana (RFID) bibliotēkās. 2. daļa: Radiofrekvenciālās identificēšanas (RFID) datu elementu kodēšana atbilstoši ISO/IEC 15962 noteikumiem

 

LVS ISO 28560-3:2011 Informācija un dokumentācija. Radiofrekvenciālā identificēšana (RFID) bibliotēkās. 3. daļa: Fiksētā garuma datu apgabalu apraksts


Standarti pieejami tikai angļu valodā, jo reģistrēti ar titullapas tulkojuma metodi.

Ziņu sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Standartizācijas nodaļas vadītāja

Tagi: Standartizācija, Standarti