2009. gada 12. februārī, plkst. 14.00 Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1a, 203. un 204. aud.) notiks LU 67. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sesija.
Sesiju ievadīs D. Pakalnas vadītā diskusija "Informācijas tehnoloģiju izmantošana publiskajās un augstskolu bibliotēkās" (tajā piedalīsies pārstāvji no v/a "Kultūras informācijas sistēmas", publiskajām un augstskolu bibliotēkām).
 

Sekcija "Bibliotēkas un reģionālā reforma Latvijā"
 
I. Krieķe
Novadu publisko bibliotēku sadarbības iespēju efektivitāte administratīvi teritoriālās  reformas realizācijā
 
V. Ozoliņa
Novada bibliotēku pārvaldība reģionālās reformas kontekstā
 
I.H. Podziņa
Pašvaldības kā bibliotēku politikas realizētājas
 
S. Cīrule
Publisko bibliotēku atbalsts Latvijas lauku attīstībā: realitāte un vīzijas.
 
 
Sekcija "Aktuālās tendences bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē"
 
D. Pakalna
LU zinātnieku publikāciju skaita pieauguma dinamika un citēšana
 
V. Gerkena
Mutvārdu saskarsmes iemaņu veidošana bibliotekāriem un informācijas darba speciālistiem
 
Ļ. Žuravļova
Iekšējā komunikācija bibliotēkās
 
B. Holma
Mūsdienu tendences bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes izglītībā
 
M. Dudareva
Vizuālā komunikācija digitālo fotogrāfiju izguves procesā
 
D. Leitāne
Priekšmetošanas problēmas bibliotēku elektroniskajos katalogos: ideāli un realitāte
 
 
Informāciju sagatavoja:
Viesturs Zanders