Šodien, 2. februārī, Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros tiek uzsākts otrais projektu konkurss ar projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 30. aprīlim.
Programma atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp Latvijas un Lietuvas partneriem, kas var būt valsts iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, organizācijas, kuras darbību regulē publiskās tiesības, un nevalstiskās organizācijas.

Otrā projektu konkursa laikā ir iespēja iesniegt projektu iesniegumus šādās prioritātēs:
  • Uzņēmējdarbības, darba tirgus, pētniecības un tehnoloģiju attīstības veicināšana.
  • Aktīvu un ilgtspējīgu sabiedrību attīstība (mazo projektu iespēja).
Šī projektu konkursa ietvaros projektiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir pieejams līdzfinansējums 33 miljonu eiro apmērā. Kopējais ERAF līdzfinansējums Programmas ietvaros laika periodam 2007.-2013. gadam ir 60 miljoni eiro.

Programmas atbalstāmajā teritorijā ietilpst šādi reģioni:
  • Latvijā: Kurzeme, Zemgale, Latgale;
  • Lietuvā: Klaipēda, Telši, Šauļi, Paņeveža, Utena un Kauņa (kā blakus esošais reģions).
Projektā ir jābūt iesaistītam vismaz vienam partnerim no Latvijas un vienam no Lietuvas. Tiem ir jābūt reģistrētiem vai pastāvīgi jādarbojas Programmas atbalstāmajā teritorijā.

Otrā projektu konkursa laikā aicinām apmeklēt Programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta organizētos informatīvos seminārus Latvijas un Lietuvas reģionos. Detalizētāka informācija par pasākumiem, kā arī visa ar projektu konkursu saistītā dokumentācija ir pieejama Programmas  mājas lapā www.latlit.eu sadaļā 2nd Call.
 
 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas–Lietuvas programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts
Tālr.: +371 6735 0610, +371 7635 0611 
www.latlit.eu