Latvijas Universitātes Bibliotēka kā LU zinātniskā mantojuma glabātāja un popularizētāja strādā pie tā, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtu pieejama informācija par LU zinātniski pētniecisko darbību gan tradicionālā, gan elektroniskā formā.
Lai aktualizētu un popularizētu pašus jaunākos zinātniskos sasniegumus Latvijas Universitātē no 26. janvāra LU Bibliotēka piedāvā aplūkot LU pasniedzēju un zinātnieku veikumu virtuālajā izstādē "Latvijas Universitātes 2008. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās". Izstāde veidota par godu LU 67. konferencei, kas norisināsies līdz 2009. gada aprīlim.
 
Izstāde aplūkojama LU portālā.
 
Izstādes galvenais mērķis ir sistemātiski atspoguļot LU mācībspēku un zinātnieku 2008. gadā tapušās publikācijas, kuras sadalītas pa fakultātēm un institūtiem.
 
Publikāciju saraksti ietver informāciju tikai par 2008. gadu un tajos atsevišķi izdalītas monogrāfijas un raksti zinātniskajos izdevumos.
 
Informāciju par šīm un arī citām LU akadēmiskā un zinātniskā personāla publikācijām ir iespējams atrast "Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzē".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ruta Garklāva
Latvijas Universitātes Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja
Ttālr.: 67220087