Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB) projekta "Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā" ietvaros viesojās Brasas cietumā, lai īstenotu bibliotekāru kvalifikācijas programmu 36 mācību stundu apjomā ieslodzītajiem, tādējādi attīstot ieslodzījuma vietu un publisko bibliotēku sadarbību.

2011. gada janvārī aizsākās Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) līdzdarbība biedrības "Prison Fellowship Latvia" izstrādātajā Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" apakšprojektā "Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā". Dalība projekta īstenošanā ir jauns pavērsiens RCB un Brasas cietuma sadarbībā.


RCB ārējais apkalpošanas punkts Brasas stingrā režīma cietumā ir viens no trim RCB ārējiem apkalpošanas punktiem līdzās "Saulaino dienu bibliotēkai" Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un bibliotēkai Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Jau divus gadus cietumā tiek lasītas grāmatas no RCB Repozitārija Apmaiņas fonda dubletu un iedzīvotāju dāvinājumu krājumiem un RCB pasūtītie preses izdevumi latviešu un krievu valodā. Šeit būs arī informatīvie materiāli un periodikas izdevumi.


Cietuma bibliotēkā strādās speciāli apmācīti ieslodzītie. Maijā un jūnijā Brasas cietumā divreiz nedēļā notika kursi, kuru gaitā darbam bibliotēkā tika apmācīti četri ieslodzītie. Kursanti apguva bibliotekāra darba specifikas pamatprasmes, uzziņu, novadpētniecības un publicitātes darba metodes un saņēma norādījumus, kā šis darbs praktiski veicams cietuma bibliotēkas apstākļos. "Mēs piedalāmies projektā, kāda Latvijā līdz šim nav bijis. Brasas cietums nebūs RCB izsniegšanas punkts, kurā vienkārši tiek piegādātas un izsniegtas grāmatas, bet gan vieta, kurā notiks reāls bibliotekārais darbs, un to veiks cilvēki, ko esam profesionāli apmācījuši," saka RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa.


"Tas ir mīlestības darbs, ko mēs darām", teica RCB direktore Doloresa Veilande - "Publiskās bibliotēkas pakalpojums ir pakalpojums ikvienam, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un arī sociālās piederības. Cilvēki, kas nonākuši izolācijā, ar laiku atkal iesaistīsies sabiedrībā un ietekmēs tajā notiekošos procesus. Lai tas notiktu konstruktīvi, bibliotēkas var radīt iespējami adekvātu priekšstatu par kultūras un informācijas vidi, kurā šie cilvēki atgriezīsies, un palīdzēt tajā iekļauties".


Papildus informācija:

 

Daina Ģeibaka, Rīgas Centrālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja (tālr. 67607562)


Indra Vilde, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību projektu vadītāja (tālr. 67026838; 26708034)

Ziņu sagatavoja:
Indra Vilde
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Tagi: Publiskās bibliotēkas, Cietumu bibliotēkas, Ieslodzīto bibliotekārā apkalpošana