Eiropas Komisija 2009. gada 29. janvārī ir izsludinājusi projektu konkursu Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas IKT politikas atbalsta programmā (Competitiveness and Innovation framework Programme ICT Policy Support Programme). Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2009. gada 2. jūnijs. Projektu kopējais budžets – 99,5 miljoni eiro.
Programma ir balstīta uz Eiropas Savienības iniciatīvu "i2010 – Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai".
 
"Latvijai jau ir laba pieredze, piedaloties šīs programmas projektu konkursos. Projektu konkursam 2007. gadā programmā tika saņemti 87 pieteikumi, un Latvijas pārstāvji piedalījās sešos projektos. Pagājušajā gadā 66 projektu pieteikumu konkurencē Latvija piedalījās septiņos projektos. Arī šogad gan valsts iestādēm, gan pašvaldībām, gan privātā sektora pārstāvjiem tā ir laba iespēja ar programmas finansiālo atbalstu īstenot projektus, kas veicinātu gan e-pārvaldes un IKT nozares attīstību, gan sabiedrības nodarbinātību un labklājību," atzīmē e-lietu ministre Signe Bāliņa.
 
2009. gada projektu konkursā ietvertas astoņas tēmas. Tās aptver IKT plašāku izmantošanu veselības aprūpē, pilnvērtīgu vecumdienu nodrošināšanā, e-iekļaušanā, elektronisko bibliotēku jomā, IKT lietojumu pārvaldei un pārvaldībai. Starp projektu tēmām ir arī IKT lietojums enerģijas efektivitātei, videi un mobilitātei, daudzvalodu tīmekļa nodrošināšanai, interneta evolūcijai un drošībai, kā arī inovācijām biznesa jomā. Programmā tiek finansēti arī iepirkumi informācijas sabiedrības attīstības rādītāju noteikšanai, pētījumiem, portāliem, konferencēm un pasākumiem.
 
Atkarībā no projekta veida 2009. gada projektos var piedalīties Eiropas Savienības dalībvalstu valsts pārvaldes iestādes un privātā sektora pārstāvji. Projekti tiek finansēti 50-80% apmērā no tiešajām izmaksām. Tematisko tīklu projekti tiek finansēti 100% apmērā.
 
Sīkāka informācija par projektu tēmām, prasībām, projektu konkursiem veltītiem informatīviem pasākumiem pieejama sekretariāta mājas lapā "http://www.eps.gov.lv".
 
 
Papildinformācija
 
Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas IKT politikas atbalsta programmas Latvijas nacionālais kontaktpunkts ir Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts. Kontaktpersona – Stratēģijas plānošanas nodaļas konsultante Inese Betaga, e-pasts: Inese.Betaga@eps.gov.lv, tālrunis: 67114734.
 
Par Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas IKT politikas atbalsta programmu skatīt šeit (informācija angļu valodā): "http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm".
 
Programmas 2009. gada projektu konkursa darba programma (angļu valodā) pieejam šeit: "http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Evita Naglinska
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās preses sekretāre
Tālr.: 67114582; 28310375