Ekonomiskās krīzes izraisītais taupības režīms skāris arī Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB). No 2009. gada 1. februāra mainīts LNB lasītavu darba laiks. Izvērtējot Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas (Z lasītava) apmeklējumu 2008. gadā, pieņemts lēmums samazināt arī nozares lasītavas darba laiku.
Turpmāk Z lasītava būs atvērta:
 
Pirmdienās, trešdienās un piektdienās 12:00 – 19:00
Otrdienās, ceturtdienās 10:00 – 17:00
Sestdienās, svētdienās – slēgts.
 
Aicinām lasītājus aktīvāk izmantot bibliotēkas pakalpojumus vakara stundās – trijos minētajos darbdienu vakaros. Pēc saskaņošanas ar ieinteresēto pušu pārstāvjiem, Latvijas Universitātes un Kultūras koledžas sesiju periodos iecerēts strādāt arī sestdienās.
 
Z lasītava piedāvā:
  • iespēju pasūtīt grāmatas vai periodiskos izdevumus SBA kārtā
  • grāmatu fragmentu vai atsevišķu rakstu elektronisko piegādi
  • individuālo informāciju par nozares jaunieguvumiem vai atsevišķām lasītājus interesējošām tēmām (2008. gadā lasītavas krājumu ir papildinājušas jaunas un interesantas grāmatas par digitālajām bibliotēkām, web 2.0 iespēju izmantošanu bibliotēkās, informācijas apstrādāšanu un klasificēšanu, elektronisko publicēšanu un citiem jautājumiem)
  • datubāzes (Emerald, EBSCO, JSTOR, Rubricon u.c.), kā arī individuālas (pēc nepieciešamības arī grupu) apmācības datubāzu izmantošanā
  • mājīgas telpas bakalaura/maģistra darba sagatavošanai, IT infrastruktūru u.c. pakalpojumus.
Uz interesējošiem jautājumiem Z lasītavas speciālisti atbildēs elektroniski vai pa tālruni!
 
LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava atrodas Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā. Tālrunis 67312808, fakss 67312807, e-pasts zlasitava@lnb.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs