Kopš 2008. gada oktobra ASV Kongresa bibliotēka, kas ir bibliogrāfisko datu apraksta formāta MARC21 uzturētāja, ir pieņēmusi izmaiņas resursa sērijas aprakstam MARC21 formātā. Turpmāk 440. sērijas lauks tiek uzskatīts par novecojušu un vairs netiek lietots. Sērijas informāciju, ko agrāk rakstīja 440. laukā, tagad raksta 490. laukā, dodot sērijas papildaprakstu 830. sērijas unificētā nosaukuma laukā.
Papildinformācija un apraksta piemēri angļu valodā pieejami MARC21 mājaslapā.
 
Turpmāk šiem jaunajiem apraksta principiem sekos arī Latvijas Nacionālā bibliotēka, veidojot kopkataloga un nacionālās bibliogrāfijas ierakstus.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Aiva Stūrmane
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kataloģizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67559970
www.lnb.lv