2009. gada 26. janvārī mūžības ceļu aizgājusi viena no pazīstamākajām bibliotēku nozares speciālistēm Baltijā un Eiropā, Lietuvas Viļņas Universitātes bibliotēkas direktore, Komunikāciju fakultātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes institūta profesore Audrone Glosiene (Audronė Glosienė).

       Attēlā: profesore Audrone Glosiene
 
Latvijā A. Glosiene pazīstama kā mācību grāmatas "Sabiedrisko attiecību ABC bibliotekāriem" un daudzu jo daudzu starptautisku publikāciju par bibliotēku un informācijas politiku, inovācijām un pārmaiņām bibliotēku nozarē autore. A. Glosiene lasījusi lekcijas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrā, piedalījusies konferencēs un semināros, aktīvi iesaistījusies Eiropas Savienības un pasaules projektos, pārstāvot un aizstāvot Baltijas bibliotekāru intereses. Pavisam nesen A. Glosiene izteica gatavību strādāt žurnāla "Bibliotēku Pasaule" redkolēģijā.
 
Lai viņai vieglas smiltis dzimtajā zemē.
 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūts