Ceturtdien, 29. janvārī Ventspilī viesosies Akadēmisko programmu aģentūras (APA) pārstāvji, lai reģiona bibliotēku speciālistus informētu par aģentūras darbības jomām un uzsāktu sadarbības projektu ar Ventspils bibliotēku.  
Akadēmisko programmu aģentūra ir valsts aģentūra, kuras uzdevums ir sekmēt ES izglītības programmu, kā arī citu starptautisku izglītības pasākumu izpildi Latvijā. APA pilda Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas nacionālās aģentūras pienākumus, koordinē Latvijas augstākās izglītības iestāžu piedalīšanos Tempus un Erasmus Mundus programmās un izplata informāciju par citām sadarbības iespējām izglītības nozarē. APA ir Nacionālais informācijas birojs NordPlus programmai un apsaimniekotājs 2 mērķfinansējuma shēmām  Norvēģijas un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu mehānismam. APA administrē arī vairāku pasaules valstu piedāvātās stipendijas.

Aģentūras pārziņā esošās izglītības programmas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām – gan pieaugušo izglītības atbalstam, gan audzēkņiem, skolēniem un pedagogiem no pirmsskolas izglītības iestādēm līdz vidusskolām, gan tiem, kas apgūst akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, kā arī arodizglītību.

Akadēmisko programmu aģentūras un Ventspils bibliotēkas sadarbība veicinās informācijas pieejamību reģiona iedzīvotājiem par ES izglītības un apmācību programmu iespējām, kā arī citu starptautisku izglītības pasākumu norisi Latvijā.

Sadarbības projekta ietvaros Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Ventspilī, Akmeņu ielā 2, 2. stāvā) tiks izvietots stends ar APA sagatavotajiem informācijas materiāliem. Plānots, ka Ventspils bibliotēkas speciālists piedalīsies APA rīkotajās sanāksmēs un mācību semināros, kuros tiks sniegta iedzīvotāju apkalpošanai nepieciešamā informācija par Akadēmisko programmu aģentūras pārziņā esošo Eiropas sadarbību izglītībā. Turpmāk reģiona iedzīvotāji Ventspils bibliotēkā varēs saņemt konsultācijas par APA piedāvātajām iespējām. Bibliotēka piedalīsies arī APA informatīvo jaunumu izplatīšanā reģionā, publicējot informāciju tīmekļa vietnē un komunicējot ar plašsaziņas līdzekļiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēkas Galvenās bibliotēkas direktore
Tālr. +371 63623598
www.biblioteka.ventspils.lv