Reģionālais mācību centrs Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2, 2. stāvā) iedzīvotājiem piedāvā bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu. Mācību centrā var apgūt programmas Skype piedāvātās iespējas veikt bezmaksas telefona zvanus uz jebkuru vietu pasaulē, izveidot elektronisko pastkastīti un iemācīties lietot e-pastu, saņemt konsultācijas par digitālo fotoattēlu pirmapstrādes jautājumiem.
Gan skolniekiem un studentiem mācībām, gan vecāka gada gājuma iedzīvotājiem, piemēram, krustvārdu mīklu minētājiem, mācību centrā tiek sniegtas konsultācijas informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datu bāzēs un citos interneta resursos. Bibliotēkas speciālisti palīdz izveidot Ventspils bibliotēkas lasītāja kontu internetā, ar kura palīdzību var rezervēt sev nepieciešamo izdevumu saņemšanai konkrētā bibliotēkā vai pieprasīt lasītājam izsniegto grāmatu vai citu materiālu nodošanas termiņa pagarinājumu.

Ventspils Reģionālais mācību centrs piedāvā apmācības cilvēkiem ar redzes problēmām darbam ar speciālu datortehniku un programmatūru, kas pieejama Ventspils Galvenajā bibliotēkā un Pārventas bibliotēkā.

Visi šie pakalpojumi ir bezmaksas un Ventspils Reģionālajā mācību centrā pieejami gan grupās, gan individuāli. Nepieciešams iepriekš pieteikties personīgi Akmeņu ielā 2 (2. stāvā) vai pa tālruni 63623598, vai e-pastu gints.gredzens@ventspils.gov.lv.

Ar mūsdienīgu datortehniku un programmatūru aprīkots Reģionāls mācību centrs, kas ērti izmantojams reģiona bibliotēku speciālistu un pilsētas iedzīvotāju konsultācijām un apmācībām, Ventspils bibliotēkā tikai izveidots 2007. gadā Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros. Ventspils Reģionālā mācību centra darbību līdzfinansē Ventspils pilsētas dome.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Gints Gredzens
Ventspils bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītājs
Tālr. +371 63623598