Šonedēļ tika parakstīta vienošanās par Krievijas Nacionālās bibliotēkas ēkas Sanktpēterburgā otrās kārtas celtniecību.
Vienpadsmitstāvīgās ēkas kopplatība būs 5,89 tūkstoši kvadrātmetru. Par celtniecības galatermiņu ir noteikts 2011. gads. Investīciju, kas novirzītas projekta realizācijai, apjoms ir 2 miljardi rubļu (apmēram 40 miljoni eiro). Jaunajā ēkā tiks izvietota krātuve, kurā būs iespējams izvietot vairāk kā 12 miljonus grāmatu. Krātuvi plānots aprīkot ar automatizētu transporta sistēmu dokumentu piegādei.
 
 
Informācija sagatavota pēc ?????-?????????.?? un laikraksta "????????" materiāliem