2011. gada 17. jūnijā, Arendoles muižā biedrība "Es Latgalei" rīko informatīvu semināru "NVO un valsts institūciju sadarbība kultūras mantojuma saglabāšanas jomā"

Semināra mērķis - informēt sabiedrību, kas darbojas kultūras mantojuma aizsardzības jomā, par sadarbības iespējām ar publisko pārvaldi, veicināt savstarpējo sadarbību, iepazīstināt ar finansējuma piesaistīšanas iespējam, uzzināt par Lielbritānijas organizāciju pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā.


Seminārā uzstāsies pārstāvji no LR Kultūras Ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas, VKPAI Kultūras mantojuma politikas daļas, Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra, kā arī lektors no Lielbritānijas lielākās kultūras mantojuma organizācijas The National Trust ,un biedrība "Es Latgalei", kas stāstīs par Lielbritānijas pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā.


Aicinām NVO pieteikties semināram līdz 13. jūnijam, rakstot uz e-pastu eslatgalei@gmail.com

 

Vairāk informāciju par semināra programma varat uzzināt www.eslatgalei.wordpress.com kā arī zvanot pa tālruni 26446757 vai 29421413. Vietu skaits seminārā ierobežots.


Biedrība "Es Latgalei" semināru organizē ESF projekta "Biedrības "Es Latgalei" un citu NVO kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana" ietvaros. 93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Ziņu sagatavoja:
Alija Turlaja
Biedrības "Es Latgalei" projektu vadītāja
Tālr.: 26446757

Tagi: Semināri, Kultūra, Kultūras mantojuma saglabāšana