2009. gada 27. janvārī, plkst. 15:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Jaunākās periodikas lasītavā (K. Barona ielā 14, 1. stāvā) notiks bibliotēkzinātnes un grāmatniecības vēstures diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksme "Eksdirektori Ainu Deglavu (1909–1992) atceroties". Ar šo sanāksmi diskusijklubs 2009. gadā uzsāk Latvijas Nacionālās bibliotēkas 90. gadskārtai – vēsturei un darbiniekiem – veltītu sanāksmju ciklu.
1919. gada 29. augustā ar Ministru Kabineta lēmumu tika nodibināta Latvijas Valsts bibliotēka (kopš 1991. gada – Latvijas Nacionālā bibliotēka). Šogad, bibliotēkas deviņdesmitgadē, vairākas "Gūtenberga galaktikas" sanāksmes iecerēts veltīt tās vēsturei un cilvēkiem.
 
Pirmajā tikšanās reizē atcerēsimies ilggadējo direktori (1959-1982) Ainu Deglavu, kas dzimusi pirms 100 gadiem (1909. gada 14. jūlijā), bet pirms 50 gadiem (1959) stājās bibliotēkas galvgalā.
 
Meitene agri zaudēja tēvu – par revolucionāro darbību Augusts Sukuts tika nošauts Rīgas Centrālcietumā 1919. gada 31. maijā.
 
Studiju laikā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē Aina Sukute iepazinās ar savu nākamo dzīvesbiedru Arnoldu Deglavu (1904-1969), kas bija iesaistījies komunistiskajā pagrīdē. Pēc vīra aresta viņai ar gadījuma darbiem vajadzēja pelnīt iztiku ģimenei (mātei, mazajam dēliņam). Mācības bibliotekāru kursos, grāmatu mīlestība un atsaucīgi cilvēki palīdzēja iegūt darbu Rīgas pilsētas 1.bibliotēkā. 1940. gadā, pēc padomju varas nodibināšanas Latvijā, Aina Deglava kļuva par Rīgas pilsētas 5. bibliotēkas vadītāju.
 
Otrā pasaules kara laikā ģimene (jau ar diviem bērniem) evakuējās sākumā uz Krieviju, tad uz Vidusāziju. Taškentas universitātē Aina Deglava studēja bibliotēkzinātni, 1944. gadā papildināja zināšanas bibliotēku darbinieku kursos Maskavā.
 
Pēc kara Arnolds Deglavs kļuva par Rīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāju, Aina Deglava ķērās pie kultūras dzīves sakārtošanas (protams, atbilstoši tālaika ideoloģijai). 1944.-1948. gadā viņa vadīja LPSR Arodbiedrību Padomes centrālo bibliotēku, 1951.-1954. gadā bija LPSR Kultūras ministrijas bibliotēku un muzeju pārvaldes priekšnieka vietniece. 1954.gadā aizsākās darbs LPSR Valsts bibliotēkā, kas turpinājās līdz pat aiziešanai pensijā 1982. gadā.
 
Aina Deglava bija spilgta personība. Ar viņas ierašanos bibliotēka piedzīvoja īstu renesansi. Apritē ienāca svaigas domas, jaunas profesionālas idejas, demokrātiskas attiecības ar padotajiem. Nopelniem bagātās kultūras darbinieces vadībā V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka izauga par bagātāko grāmatu krātuvi republikā, bija visu Latvijas bibliotēku metodiskais, bibliogrāfiskais, zinātniski pētnieciskais centrs. Šajā darbā – visuvareno grāmatu un domubiedru vidū – Aina Deglava atrada savas dzīves piepildījumu.
 
"Gūtenberga galaktikas" sanāksmē par viņu atmiņās dalīsies ne vien LNB darbinieki (Andris Vilks, Silvija Liniņa, Guna Dēliņa, Ināra Klekere), bet arī tuvinieki (meitas Velta Čebotarenoka un Vija Slava, māsasdēls Augusts Sukuts). Aicināti visi, kam vēl dzīvā atmiņā Aina Deglava vai kuri grib uzzināt par Gaismaspils cīņu ar tumsu 20. gadsimta 50.-80. gados.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa
Tālr.: 67312776; tālr./fakss: 6 7312793
www.lnb.lv