30. maijā Rīgā, "Artelis - gandrīz teātris" seminārā "Kultūras institūcijas radošuma laikmetā: jaunas auditorijas un jaunas partnerības" pieredzējuši valsts kultūras institūciju un jauno radošo industriju uzņēmumu pārstāvji kopīgi meklēja jaunus sadarbības modeļus un mūsdienīgus veidus kultūras auditorijas uzrunāšanai.

Semināra mērķi bija meklēt atbildes un pozitīvo pieredzi tradicionālo kultūras institūciju izaicinājumiem radošās ekonomikas laikmetā.


Semināra ievadā Latvijas Republikas kultūras ministre Sarmīte Ēlerte akcentēja galvenās gaidāmās diskusijas tēmas un problēmjautājumus. Ministre uzsvēra, ka ikvienam, īpaši tagad - XXI gadsimtā, jāmācās izmantot cilvēkam jau no dzimšanas piemītošo radošumu, kura jēdziens uz laikmeta fona paplašinās, skarot ne tikai mākslas sfēras, bet visdažādākās ikdienas izpausmes. S. Ēlerte pievērsa uzmanību tam, ka ir mainījies veids kā runāt ar sabiedrību par jebkuru tēmu, taču tieši kultūras institūcijām joprojām ir svarīgi piedāvāt jēgpilnu sarunu, kur demokrātiju jāapvieno ar kvalitāti.


Semināra galvenais viesis bija Lielbritānijas muzeju tīkla "Tate" mediju un auditoriju direktors Marks Sands (Marc Sands). Viņš iepazīstināja klātesošos ar savu pieredzi gan desmit gadus strādājot britu galvenajā kultūras diskusiju uzturētājā - laikrakstā "The Guardian", gan vienā no pasaules ietekmīgākajiem muzeju tīkliem - "Tate". Atsaucoties uz pieredzi abās institūcijās, Sands uzsvēra, ka ir būtiski atļauties riskēt un nebaidīties atklāt jaunas pieejas brīvam ideju lidojumam. Mārketinga eksperts runāja par kultūras institūcijas lomas paplašināšanu, kā piemēru minot "Tate Modern", kas no tradicionāla muzeja ir pāraudzis atvērtā sociālā telpā. Sands dalījās veiksmīgos sociālo mediju izmantošanas piemēros un runāja par izplatīto blogošanas praksi kā alternatīvu mājas lapai. Viņš aicināja kultūras institūciju pārstāvjus meklēt idejas ārpus savas nozares, gūstot jaunu iedvesmu gan sarunai ar auditoriju, gan tehnoloģiskiem risinājumiem.


Sarunu Sands noslēdza ar secinājumu, ka "būt tradicionālai kultūras institūcijai, nenozīmē būt garlaicīgai".


Pēc sarunas ar Sandu, semināra dalībnieki diskutēja par sociālo mediju lomu XXI gadsimta kultūras institūcijās, par auditorijas plašāku iesaistīšanu par jaunu partnerību nepieciešamību, pētīja starpnozaru sadarbības līdzšinējo praksi un iespējas. Īpaša uzmanība tika veltīta kultūras institūciju sadarbībai ar privāto sektoru.


Semināru rīkoja Britu padome Latvijā, Rīgas domes projekts "Radošās metropoles", Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs un biedrība "CultureLab".


Papildus informācija:

Maija Ūdre

Britu padome Latvijā

Mārketinga komunikāciju vadītāja

Tālr.: 67504106; 29424646

E-pasts: Maija.Udre@britishcouncil.lv

Ziņu sagatavoja:
Inga Bika
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra Komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67228985; 26443166

Tagi: Kultūra, Sadarbība, Kultūras institūcijas