19. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Jaunākās literatūras izstādē-lasītavā (Rīgā, K. Barona ielā 14) tika atklāta Edgaram Alanam Po (Edgar Allan Poe) veltīta izstāde "Tā reiz drūmā pusnakts stundā… Edgaram Alanam Po — 200".
Izstādē var iepazīties gan ar pirmajiem Po darbu tulkojumiem latviešu presē, gan visiem viņa tulkoto darbu izdevumiem latviešu valodā. Bez tam apkopoti LNB atrodamie Po darbu izdevumi angļu un krievu valodās, kā arī grāmatas par ievērojamo rakstnieku.
 
1809. gada 19. janvārī aprit 200 gadu kopš pasaulē nāca Edgars Alans Po. Pasaules literatūras vēsturē viņš iegājis kā mūsdienās populārā detektīva un fantastiskas žanra iedibinātājs, amerikāņu literatūrā nozīmīgs kā dzejnieks, novelists un kritiķis, bet dzīves laikā iemantojis vislielāko popularitāti ar poēmu "Krauklis".
 
E.A. Po dzīve un nāve, tāpat kā viņa daiļrade, ir mistikas un traģikas pilna. Taču neskatoties uz to, ka tolaik mazpazīstamais rakstnieks mira tikai 40 gadu vecs, viņa skaitliski nelielā daiļrade ietekmējusi rakstniekus un māksliniekus kā pasaulē, tā Latvijā.
 
Edgars Alans Po latviešu kultūrā atstājis pamanāmas pēdas un par to visplašāk rakstījis Arno Jundze, raksturojot viņu sekojošiem vārdiem: "…latviešu vadošie autori, tagad augstāka līmeņa klasiķi, viņu citēja, atdarināja un pielūdza. Latvijā Po ar lielu cieņu piemin Rainis, studē, analizē un pēta Vilis Plūdons, par vienu no saviem skolotājiem uzskata Edvarts Virza, savukārt mūsu prozas meistari divdesmitā gadsimta pirmajā pusē savos darbos citē un atsaucas uz Po stāstu epizodēm."
 
Izstāde LNB Jaunākās literatūras izstādē-lasītavā būs apskatāma līdz 19. februārim.
 
 
Informāciju sagatavoja:

Astra Šmite
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Humanitāro zinātņu nodaļas vadītāja

Ieva Laizāne
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Humanitāro zinātņu nodaļas galvenā bibliotekāre