2011. gada 30. maijā Rīgā, "Artelis - gandrīz teātris" notiks seminārs "Kultūras institūcijas radošuma laikmetā: jaunas auditorijas un jaunas partnerības".

Britu padomes Latvijā, Rīgas domes projekta "Radošās metropoles", Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra un biedrības "CultureLab" rīkotā semināra dalībnieki iepazīs Latvijas un Eiropas kultūras organizāciju inovatīvās prakses piemērus, diskutēs par kultūras piedāvājuma dažādošanu un auditorijas plašāku iesaistīšanu, kā arī pētīs starpnozaru sadarbības līdzšinējo praksi un iespējas. Īpaša uzmanība tiks veltīta kultūras institūciju sadarbībai ar privāto sektoru.


Ar savu pieredzi un idejām par plašākas sabiedrības iesaisti kultūras un mākslas procesos, ilgtermiņa attiecību veidošanā ar partneriem un atbalstītājiem, kā arī Tate muzeja zīmola virzību plašsaziņas līdzekļos, internetā, sociālajos medijos un muzeja darbību dinamiski mainīgajā XXI gadsimtā dalīsies bijušais izdevuma "The Guardian", tagad muzeju tīkla "Tate" (www.tate.org.uk) mārketinga direktors Marks Sands (Marc Sands) no Lielbritānijas.


Semināra ietvaros notiks Čārlza Lendrija (Charles Landry) un Marka Pahtera (Marc Pachter) grāmatas "Kultūra krustcelēs: kultūra un kultūras institūcijas 21.gadsimta sākumā" latviskā izdevuma prezentācija. Grāmata aplūko pārmaiņas kultūras procesos, ko jaunais laikmets ar tam raksturīgajām iezīmēm ir ienesis gan mazas valsts ikdienā, gan globālajā telpā kopumā. Mainība ir kļuvusi par mūsu laiku raksturīgāko iezīmi un normu, kas paver jaunus apvāršņus kultūras daudzveidīgam uzplaukumam, un vienlaikus tā rada vairākus izaicinājumus. Grāmatas autori aicina uz nepieciešamību pārskatīt tradicionālās kultūras institūciju jēdzienu un to pastāvēšanas jēgu, rosinot diskusijā par kultūras misiju 21.gadsimtā iesaistīt pēc iespējas plašāku sabiedrību.


Seminārā piedalīsies gan pieredzējušu valsts kultūras institūciju, gan jauno radošo industriju uzņēmumu pārstāvji, kopīgi meklējot jaunus sadarbības modeļus un mūsdienīgus veidus auditorijas uzrunāšanai. Paredzams, ka semināra gaitā tiks rastas jaunas ierosmes radošai darbībai kultūras nozarē atbilstoši mūsdienu sociāliem, ekonomiskiem un tehnoloģiskiem izaicinājumiem.


Papildus informācija:
Maija Ūdre

Britu padome Latvijā Mārketinga komunikāciju vadītāja

Tālr.: 67504106; 29424646

E-pasts: Maija.Udre@britishcouncil.lv

Ziņu sagatavoja:
Inga Bika
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67228985; 26443166

Tagi: Kultūra, Sadarbība, Kultūras institūcijas