2009. gada 19. janvārī pēc valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" pasūtījuma Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts uzsāks pētījumu "Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem".
Pētījums tiks veikts Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" ietvaros.
 
Pētījuma mērķis ir noskaidrot:
  • Kāda ir pašvaldību publisko bibliotēku vērtība sabiedrībā kopumā un vietējās pašvaldības līmenī?
  • Kāds ir uzticēšanās līmenis publiskajai bibliotēkai, bibliotekāram un bibliotēkā iegūtai informācijai?
  • Kāda ir lietotāju apmierinātība ar publiskās bibliotēkas pakalpojumiem?
Pētījums tiks veikts līdz 2009. gada jūnija beigām.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Pabērza
Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Trešais tēva dēls" ietekmes novērtēšanas vadītāja
Tālr.: 67844887
www.kis.gov.lv