Šodien, 2009. gada 19. janvārī plkst. 15.00 rakstnieku, zinātnieku un izdevēju delegācija Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka vadībā tiksies ar Latvijas valsts prezidentu Valdi Zatleru, lai informētu par kritisko situāciju un tās negatīvajām sekām uz latviešu valodu, kā arī lai sniegtu ierosinājumus, kā tās iespējami mazināt pašreizējā krīzes situācijā.
Jau divas nedēļas pēc drastiskās PVN likmes paaugstināšanas grāmatām, kad 5% vietā tās tiek apliktas ar 21% (Eiropas Savienībā ir tikai 3 valstis, kur PVN likme grāmatām pārsniedz 10%), ir sākušās izmaiņas, kas nopietni apdraud latviešu valodu, kultūru un izglītību, it īpaši jaunu vērtīgu oriģinālizdevumu tapšanu.
 
Tikko apkopotās prognozes, ko lūdza izteikt lielākajām Latvijas izdevniecībām - Latvijas Grāmatnieku ģildes un Latvijas Izdevēju asociācijas dalībniecēm, liecina, ka izdevniecībās jau noraidīti 99 jauni latviešu autoru grāmatu projekti. Kopējais nosaukumu skaits 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu saruks vismaz par 30% un kopējais metiens - par 35%. Visi aptaujātie atzīst, ka galvenokārt nākas atteikties no oriģinālliteratūras, uzziņu un enciklopēdiska rakstura, kā arī mācību grāmatām.
 
Sakarā ar jau veiktajiem un plānotajiem darbības sašaurinājumiem kopējais metiens, no kā finansu iestādes prognozēja iekasēt paaugstinātā nodokļa likmi, jau sarucis par 45%. Tā ir tieša reakcija uz nepārdomāto likmes maiņu un neieklausīšanos nozares pārstāvju brīdinājumos.
 
Neadekvāti lielais PVN palielinājums grāmatām apdraud ne tikai izdevējdarbību kā vienu no svarīgākajām kultūras industrijām, bet arī tās daudzās nozares, ar kurām saistīta grāmatniecība, - poligrāfiju, tirdzniecību, papīra ražotājus un izplatītājus, bibliotēkas. Taču, kā jau iepriekš vairākkārt atzīmējuši daudzi rakstnieki, tulkotāji un izdevēji, grāmatu sadārdzināšanās un nosaukumu skaita sarukšana visnegatīvāk ietekmēs latviešu valodu - mūsu nacionālās valsts pamatu.
 
Delegācijas dalībnieki cer, ka tiks uzklausīti un saklausīti, ka veidosies konstruktīvs dialogs un Valsts prezidents iestāsies par grāmatniecības nozari, latviešu valodas nenoplicināšanu, kultūras attīstības garantēšanu, respektīvi - par latviešu nācijas nākotni.
 
Delegācijā kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru Andri Vilku piedalīsies Dr.sc.soc., LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Dagmāra Beitnere, tulkotāja, Rakstnieku savienības priekšsēdētāja, apgāda un literatūras mēnešraksta "Karogs" galvenā redaktore, LU Filozofijas fakultātes lektore, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas pārstāve Ieva Kolmane, LR Saeimas deputāte, filoloģijas zinātņu doktore, vairāku grāmatu autore, LU profesore Janīna Kursīte,  KM Grāmatniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja, grāmatizdevēja, tulkotāja, Grāmatnieku ģildes pārstāve Renāte Punka, apgāda "Zinātne" direktore, redaktore, literatūrzinātniece, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas valdes locekle Ingrida Vāverniece, dzejniece, dramaturģe, bērnu rakstniece Sandra Vensko, Jelgavas tipogrāfijas direktors, Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas pārstāvis Juris Sīlis
 

Informāciju sagatavoja:
Agita Ezeriņa
Jāņa Rozes apgāds