Trešdien, 21. janvārī, plkst. 16 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Jaunākās periodikas lasītavā (Kr. Barona ielā 14, 1. stāvā) notiks mūsdienu latgaliešu dzejas antoloģijas "Susātivs" prezentācija "Dzeja. Bez PVN". Tajā ar literārām un muzikālām performancēm piedalīsies latgaliešu dzejnieki un mūziķi, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) vietā ekonomiskās krīzes un janvāra nemieru skartajiem piedāvājot 21% dzīvespriecīga latgaliskuma un latgaliska dzīvesprieka.
Antoloģijas "Susātivs" prezentācijā piedalīsies latgaliešu dzejnieki Anna Rancāne, Līga Rundāne, Emīlija Kalvāne, Ilze Sperga, Raibīs Suņs, Ireta Čekse un citi. Latgaliešu mūziku akustiski spēlēs mūsdienu latgaliešu poproka grupa "Bez PVN" no Kārsavas.
 
"Latgaliskums ir pievienotā vērtība. Pievienotā vērtība ir arī radošums un spēja radīt, tajā skaitā – novērtēt citu radīto, radošo, topošo. Tāpēc šoreiz no grāmatas lasītājiem un prezentācijas dalībniekiem netiek gaidīts PVN, bet gan spēja radīt un dot PV," stāsta antoloģijas redaktore Ilze Sperga.
 
Kā atzīst grāmatas sastādītāja, Rēzeknes Augstskolas Filoloģijas katedras docente Ilga Šuplinska, grāmata ir bijusi iecerēta jau sen, taču ideja īstenojusies tikai tagad, kad satikās visi faktori - finansiālais nodrošinājums, autoru un sastādītāju iniciatīva: "Var teikt, ka šobrīd ir kļuvusi aktīvāka Latgales studējošā jaunatne, ir izveidojušās kultūras dzīves tradīcijas. Kas neizdevās 20. gs. 90. gadu akadēmiskajiem spēkiem, Oskara Seiksta un Valentina Lukaševiča sulīgajam postmodernismam, varētu izdoties "Borowa MC", "Bez PVN" un citu grupu muzikantiem. Ja populārā kultūra atmodinās klausītāju, revitalizēsies arī citi kultūras procesi."
 
Grupa "Bez PVN" radusies pirms pieciem gadiem, izdevusi disku "Pyrms Vuorda..." un piedalījusies daudzos muzikālos projektos, tomēr līdz pat šim brīdim nosaukuma “Bez PVN" īstais zemteksts un atšifrējums plašākai publikai tiek apzināti slēpts, jo tas var kaitēt citu jauno grupu attīstībai valstī.
 
Dzejas antoloģijas "Susātivs" nosaukumam izvēlēts vecmāmiņu pūra vārds "susātivs" (ēna), kas kalpo kā visa krājuma vadmotīvs un ir saistīts ar dziļākās esamības meklēšanu sevī. Tajā publicēta 17 mūsdienās rakstošu latgaliešu autoru dzeja: gan pieredzējušo autoru Valentina Lukaševiča, Juoņa Ryučāna Annas Rancānes, Ingridas Tāraudas, Emilejas Kalvānes, Ontona Slišāna, gan arī jauno autoru Raibā Suņa, Janas Skrivļas-Čeveres, Iretas Čekses, Baibas Zveigules u. c. teksti.
 
Literāros tekstus papildina savdabīgs pielikums - inscenēta virtuāla diskusija par latgaliešu literatūru: kas tā ir un kāda ir tās vieta latviešu un pasaules literatūras kontekstā, kādi ir tās autori un lasītāji un vai latgaliešu literatūrai ir pastāvēšanas un attīstības iespējas.
 
Grāmatas izdošanu atbalstījuši Valsts Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Sperga
Biedrības "Latgolys Studentu centrs" valdes priekšsēdētāja
Tālr.: 29512432