2011. gada 18. maijā, plkst. 17:30 Rakstniecības un mūzikas muzejā (Rīgā, Pils laukumā 2) ar sarīkojumu "Kaimiņu govs vienmēr ir labāka" noslēgsies pasākumu cikls izstādē "Zeme un mīlestība". Starptautiskās muzeju dienas sarīkojums iecerēts kā saruna par mums pašiem un mūsu tuvākiem kaimiņiem – lietuviešiem un igauņiem. Pasākumā mēģināsim noskaidrot, kādas ir katras Baltijas tautas attiecības ar zemi, šo attiecību atspoguļojums literatūrā un kāds ir literatūras iespaids uz nācijas dzīvi un identitāti.


Literatūrzinātniece, projekta "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes" zinātniskā vadītāja Aija Priedīte dalīsies pārdomās, kas radušās, gan strādājot pie projekta, gan pētot Baltijas jūras reģiona valstu literatūru. No viņas uzzināsim, kas saprotams ar jēdzienu "indrānisms". Paņevēžā dzīvojošais literatūras pētnieks un latviešu literatūras tulkotājs lietuviski Silvestrs Gaižūns runās par zemi un zemniecību 20. gadsimta lietuviešu literatūrā, tādejādi ļaujot klausītājiem sazīmēt atšķirīgo un kopīgo ar latviešu literatūru. Laikā, kad vai ik dienas mēdzam sevi salīdzināt ar igauņiem, iederīgs būs dzejnieka un tulkotāja Guntara Godiņa stāstījums par igauņu dzīves un literatūras īpatnībām, kas iepazītas gan pārtulkojot vairākus desmitus grāmatu, gan ik pa laikam dzīvojot Igaunijā.


Ikviens apmeklētājs aicināts iesaistīties sarunā un uzdot jautājumus.


Pasākumu vadīs RMM projektu kuratore Māra Eņģele.

 

Pasākumi Rakstniecības un mūzikas muzejā notiek katru trešdienu plkst. 17:30.


Ieejas maksa Ls 1,50, pensionāriem, studentiem un skolēniem – Ls 1 (cenā iekļauts izstāžu apmeklējums).

 

Izstādi "Zeme un mīlestība" iespējams apmeklēt vēl līdz 29. maijam.